นาฬิกาน้ำ

นาฬิกาน้ำหรือนาฬิกาน้ำ ( กรีก κλεψύδραจากκλέπτειν kleptein 'ที่จะขโมย'; ὕδωρ HYDOR 'น้ำ') ใด ๆนาฬิกาตามเวลาที่วัดได้จากการไหลของการควบคุมของการเป็นของเหลว (ชนิดไหลเข้า) หรือออกจาก (ชนิดไหลออก) เรือและสถานที่วัดปริมาณ

การจัดแสดงนาฬิการะบายน้ำสองเรือนจากพิพิธภัณฑ์ Ancient Agora ในเอเธนส์ ด้านบนเป็นของดั้งเดิมในช่วงปลายศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช ด้านล่างเป็นดินเหนียวสร้างขึ้นใหม่

นาฬิกาน้ำเป็นหนึ่งในเครื่องมือวัดเวลาที่เก่าแก่ที่สุด [1]การรั่วไหลชามรูปเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดของนาฬิกาน้ำและเป็นที่รู้จักกันว่ามีอยู่ในบาบิโลน , อียิปต์และเปอร์เซียรอบศตวรรษที่ 16 ภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกรวมทั้งอินเดียและจีนก็มีหลักฐานนาฬิกาน้ำในยุคแรก ๆ เช่นกัน แต่วันที่เร็วที่สุดมีความแน่นอนน้อยกว่า อย่างไรก็ตามผู้เขียนบางคนอ้างว่านาฬิกาน้ำปรากฏในประเทศจีนเร็วถึง 4000 ปีก่อนคริสตกาล [2]

นาฬิกาน้ำใช้การไหลของน้ำเพื่อวัดเวลา หากมีความหนืดจะถูกละเลยหลักการทางกายภาพที่จำเป็นในการศึกษานาฬิกาดังกล่าวเป็นกฎหมายของ Torricelli นาฬิกาน้ำมีสองประเภท: การไหลเข้าและการไหลออก ในนาฬิกาน้ำไหลออกภาชนะจะเต็มไปด้วยน้ำและน้ำจะถูกระบายออกจากภาชนะอย่างช้าๆและสม่ำเสมอ ภาชนะนี้มีเครื่องหมายที่ใช้เพื่อแสดงเวลาที่ผ่านไป เมื่อน้ำออกจากภาชนะผู้สังเกตจะเห็นว่าน้ำอยู่ในระดับใดตามแนวเส้นและบอกระยะเวลาที่ผ่านไป นาฬิกาน้ำไหลเข้าทำงานในลักษณะเดียวกันยกเว้นแทนที่จะไหลออกจากภาชนะบรรจุน้ำจะเต็มภาชนะที่ทำเครื่องหมายไว้ ในขณะที่ภาชนะบรรจุผู้สังเกตจะเห็นว่าน้ำไหลมาบรรจบกันตรงไหนและบอกได้ว่าเวลาผ่านไปเท่าใด นาฬิกาสมัยใหม่บางรุ่นเรียกว่า "นาฬิกาน้ำ" แต่ทำงานแตกต่างจากนาฬิกาโบราณ การบอกเวลาของพวกเขาถูกควบคุมโดยลูกตุ้มแต่พวกเขาใช้น้ำเพื่อจุดประสงค์อื่นเช่นให้พลังงานที่จำเป็นในการขับเคลื่อนนาฬิกาโดยใช้วงล้อน้ำหรือสิ่งที่คล้ายกันหรือโดยการมีน้ำในจอแสดงผล [ ต้องการอ้างอิง ]

การออกแบบนาฬิกาน้ำขั้นสูงของชาวกรีกและโรมันเพื่อรวมเอา clepsydra ที่ไหลเข้ามาพร้อมกับระบบป้อนกลับในช่วงต้นเกียร์และกลไกการหลบหนีซึ่งเชื่อมต่อกับออโตมาตาที่เพ้อฝันและส่งผลให้ความแม่นยำดีขึ้น ความก้าวหน้าต่อไปได้ทำในไบแซนเทียมซีเรียและโสโปเตเมียที่นาฬิกาน้ำที่ถูกต้องมากขึ้นรวมอยู่ปล้องที่ซับซ้อนและเกียร์เกียร์ , น้ำล้อและโปรแกรมความก้าวหน้าซึ่งท้ายที่สุดก็ทำทางของพวกเขาไปยังยุโรป อิสระจีนพัฒนาตัวเองนาฬิกาของพวกเขาที่สูงน้ำเกียร์ผสมผสานกลไกหนีและน้ำล้อผ่านความคิดของพวกเขาไปยังประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น [ ต้องการอ้างอิง ]

การออกแบบนาฬิกาน้ำบางส่วนได้รับการพัฒนาโดยอิสระและความรู้บางส่วนได้รับการถ่ายทอดผ่านการค้า นาฬิกาน้ำต้นเหล่านี้ถูกปรับเทียบกับนาฬิกาแดด ในขณะที่ไม่เคยมีระดับความแม่นยำเทียบได้กับมาตรฐานการบอกเวลาในปัจจุบัน แต่นาฬิกาน้ำเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่แม่นยำและใช้กันมากที่สุดเป็นเวลานับพันปีจนกระทั่งถูกแทนที่ด้วยนาฬิกาลูกตุ้มที่แม่นยำกว่าในยุโรปศตวรรษที่ 17 [ ต้องการอ้างอิง ]

โดยใช้นาฬิกาน้ำสำหรับ goldbeating goldleafใน มั ณ ฑะเล ( พม่า )

อียิปต์

ชิ้นส่วนของ นาฬิกาน้ำที่ทำจากหินบะซอลต์มีเครื่องหมายบอกเวลาการระเหยอยู่ภายในเป็นจุดบนดี เจและ เป็นอักษรอียิปต์โบราณ ช่วงปลายราชวงศ์ที่ 30 จากอียิปต์. เพทพิพิธภัณฑ์โบราณคดีของอียิปต์ , ลอนดอน

นาฬิกาน้ำที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งมีหลักฐานทางกายภาพตั้งแต่ค. 1417–1379 ปีก่อนคริสตกาลในรัชสมัยของอเมนโฮเทปที่ 3ซึ่งใช้ในวิหารอาเมน - เรที่คาร์นัค [3]เอกสารที่เก่าแก่ที่สุดของนาฬิกาน้ำคือจารึกหลุมฝังศพของอาเมนเม็ตเจ้าหน้าที่ศาลอียิปต์ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งระบุว่าเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ [3] [4]นาฬิกาน้ำธรรมดาเหล่านี้ซึ่งเป็นแบบไหลออกเป็นภาชนะหินที่มีด้านลาดเอียงที่ปล่อยให้น้ำหยดในอัตราที่เกือบคงที่จากรูเล็ก ๆ ใกล้ก้น มีคอลัมน์ที่แยกจากกันสิบสองคอลัมน์โดยมีเครื่องหมายเว้นระยะห่างกันอย่างสม่ำเสมออยู่ด้านในเพื่อวัดการเดินของ "ชั่วโมง" เมื่อระดับน้ำมาถึง คอลัมน์มีไว้สำหรับแต่ละสิบสองเดือนเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงตามฤดูกาล ปุโรหิตใช้นาฬิกาเหล่านี้เพื่อกำหนดเวลาในเวลากลางคืนเพื่อให้ทำพิธีกรรมและเครื่องบูชาในพระวิหารในเวลาที่ถูกต้อง [5]นาฬิกาเหล่านี้อาจถูกใช้ในเวลากลางวันเช่นกัน [ ต้องการอ้างอิง ]

บาบิโลน

เม็ดดิน
Water clock tablet.jpg
การคำนวณนาฬิกาน้ำโดยNabû-apla-iddina
ขนาด H: 8.2 ซม. (3.2 นิ้ว)
W: 11.8 ซม. (4.6 นิ้ว)
D: 2.5 ซม. (0.98 นิ้ว)
การเขียน รูปคูนิฟอร์มอัคคาเดียน
สร้าง 600BC-500BC
ตำแหน่งปัจจุบัน ห้อง 55 บริติชมิวเซียม
การระบุ 29371

ในบาบิโลนนาฬิกาน้ำเป็นแบบไหลออกและมีรูปทรงกระบอก การใช้นาฬิกาน้ำเป็นตัวช่วยในการคำนวณทางดาราศาสตร์มีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลนเก่า ( ค. 2000 - ค. 1600 ปีก่อนคริสตกาล) [6]ในขณะที่ไม่มีชีวิตรอดนาฬิกาน้ำจากภูมิภาคเมโสโปเตหลักฐานส่วนใหญ่ของการดำรงอยู่ของพวกเขามาจากงานเขียนบนเม็ดดิน ตัวอย่างเช่นแท็บเล็ตสองชุด ได้แก่Enuma-Anu-Enlil (1600–1200 BC) และMUL.APIN (ศตวรรษที่ 7) [7]ในแท็บเล็ตเหล่านี้นาฬิกาน้ำถูกใช้เพื่ออ้างอิงถึงการชำระเงินของนาฬิกากลางคืนและกลางวัน (ยาม) [ ต้องการอ้างอิง ]

นาฬิกาเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากไม่มีตัวบ่งชี้เช่นเข็มนาฬิกา (ตามที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน) หรือร่องบาก (เช่นเดียวกับที่ใช้ในอียิปต์) แต่นาฬิกาเหล่านี้จะวัดเวลา "โดยน้ำหนักของน้ำที่ไหลจาก" [8]ปริมาณการวัดในหน่วยความจุที่เรียกว่าQA น้ำหนักมานา (หน่วยกรีกประมาณหนึ่งปอนด์) คือน้ำหนักของน้ำในนาฬิกาน้ำ [ ต้องการอ้างอิง ]

ในสมัยบาบิโลนวัดเวลาด้วยชั่วโมงชั่วคราว เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนไปความยาวของวันก็เช่นกัน "ในการกำหนดความยาวของ 'นาฬิกากลางคืน' ในช่วงครีษมายันเราต้องเทน้ำมานาสองตัวลงในคลีปซิดราทรงกระบอกการระบายของมันบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของนาฬิกาต้องเพิ่มมานาหนึ่งในหกของแต่ละครึ่งสำเร็จ - เดือนที่ Equinox ต้องล้างมานาสามตัวเพื่อให้สอดคล้องกับนาฬิกาเรือนหนึ่งและจะใช้มานาสี่ตัวสำหรับนาฬิกาแต่ละเรือนของคืนฤดูหนาว " [8]

อินเดีย

ตามข้อมูลของ N.Kameswara Rao หม้อที่ขุดขึ้นจากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำสินธุของMohenjo-daro (ประมาณ 2500 ปีก่อนคริสตกาล) อาจถูกใช้เป็นนาฬิกาน้ำ พวกเขาจะเรียวที่ด้านล่างมีรูด้านข้างและมีความคล้ายคลึงกับภาชนะที่ใช้ในการดำเนินการabhiṣeka (น้ำพิธีกรรมเท) บนlingams [9] N. Narahari Achar และSubhash Kakแนะนำว่ามีการกล่าวถึงการใช้นาฬิกาน้ำในอินเดียโบราณในAtharvavedaตั้งแต่ 2 พันปีก่อนคริสต์ศักราช [10] [11]

Jyotishaโรงเรียนหนึ่งในหกเวทางคศาสตร์สงฆ์อธิบายนาฬิกาน้ำที่เรียกว่าghatiหรือKapalaว่าเวลาวัดในหน่วยของnadika (ประมาณ 24 นาที) Clepsydra ในรูปแบบของเรือทองแดงที่ลอยและจมถูกกล่าวถึงในSüryaSiddhānta (ศตวรรษที่ 5) [12]ที่Nalandaเป็นพุทธมหาวิทยาลัยสี่ชั่วโมงช่วงเวลาที่ถูกวัดโดยนาฬิกาน้ำซึ่งประกอบด้วยชามทองแดงที่คล้ายกันถือสองลอยขนาดใหญ่ในชามขนาดใหญ่เต็มไปด้วยน้ำ ชามเต็มไปด้วยน้ำจากรูเล็ก ๆ ที่ด้านล่าง มันจมลงเมื่อเต็มไปหมดและถูกทำเครื่องหมายด้วยการตีกลองในเวลากลางวัน ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและนาฬิกาก็ดำเนินการโดยนักศึกษาในมหาวิทยาลัย [13]

คำอธิบายของนาฬิกาน้ำที่คล้ายกันยังจะได้รับในPanca SiddhāntikāโดยพหูสูตVarahamihira (ศตวรรษที่ 6 AD) ซึ่งจะเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมไปยังบัญชีที่กำหนดในSurya Siddhānta [ อ้างอิงเต็มจำเป็น ] รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกบันทึกไว้ในBrāhmasphuṭaSiddhāntaโดยนักคณิตศาสตร์Brahmagupta (ศตวรรษที่ 7 AD) คำอธิบายรายละเอียดด้วยการวัดยังเป็นที่บันทึกโดยนักดาราศาสตร์Lalla (ศตวรรษที่ 8 AD) ที่อธิบายghatiเป็นเรือทองแดงครึ่งวงกลมมีรูที่เต็มไปอย่างเต็มที่หลังจากที่หนึ่งnadika [14]

ประเทศจีน

กลไกที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำของหอนาฬิกาดาราศาสตร์ของ Su Songซึ่งมีถัง Clepsydra, กังหันน้ำ , กลไกการหลบหนีและตัว ขับเคลื่อนโซ่เพื่อขับเคลื่อน ทรงกลมแบบ Armillaryและแจ็คนาฬิกาที่โดดเด่น 113 ตัว เพื่อให้เสียงบอกชั่วโมงและเพื่อแสดงโล่ข้อมูล

ในสมัยโบราณของจีนเช่นเดียวกับทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออก, นาฬิกาน้ำที่มีความสำคัญมากในการศึกษาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ เอกสารอ้างอิงที่เขียนขึ้นที่เก่าแก่ที่สุดระบุถึงการใช้นาฬิกาน้ำในประเทศจีนถึงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์ศักราช [15]ตั้งแต่ประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาลเป็นต้นมาการไหลออกของ clepsydra ได้ถูกแทนที่เกือบทุกแห่งในประเทศจีนด้วยประเภทการไหลเข้าที่มีแท่งบ่งชี้ที่ลอยอยู่ [15]นักปรัชญาและนักการเมืองแห่งราชวงศ์ฮั่นHuan Tan (40 ปีก่อนคริสตกาล - ค.ศ. 30) เลขานุการประจำศาลที่รับผิดชอบ Clepsydrae เขียนว่าเขาต้องเปรียบเทียบ Clepsydrae กับนาฬิกาแดดเนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นส่งผลต่อความแม่นยำของพวกเขาอย่างไรแสดงให้เห็นว่า ในขณะนี้ทราบผลของการระเหยเช่นเดียวกับอุณหภูมิที่มีต่อความเร็วที่น้ำไหล [16]ในปี 976 วิศวกรทหารของราชวงศ์ซ่งและนักดาราศาสตร์จางซิกซุนได้กล่าวถึงปัญหาของน้ำในสภาพอากาศหนาวจัดโดยใช้ปรอทเหลวแทน [17]อีกครั้งแทนที่จะใช้น้ำ Zhan Xiyuan วิศวกรราชวงศ์หมิงยุคแรก (ประมาณ ค.ศ. 1360–1380) ได้สร้างนาฬิกาล้อเลื่อนที่ขับเคลื่อนด้วยทรายซึ่งปรับปรุงโดย Zhou Shuxue (ค.ศ. 1530–1558) [18]

การใช้ clepsydrae ในการขับเคลื่อนกลไกที่แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เริ่มต้นด้วยพหูสูตของราชวงศ์ฮั่นZhang Heng (78–139) ในปี ค.ศ. 117 ซึ่งใช้กังหันน้ำเช่นกัน [19] Zhang Heng เป็นคนแรกในประเทศจีนที่เพิ่มถังชดเชยพิเศษระหว่างอ่างเก็บน้ำและเรือไหลเข้าซึ่งช่วยแก้ปัญหาความดันที่ตกลงมาในถังเก็บน้ำได้ [15]วอชิงตันโพสต์ความฉลาดที่นำไปสู่การสร้างโดยราชวงศ์ถังคณิตศาสตร์และวิศวกรYi Xing (683-727) และเลียงลิงซนใน 725 ของนาฬิกาขับเคลื่อนด้วยกังหันน้ำ Linkwork หนีกลไก [20]กลไกเดียวกันจะถูกใช้โดยราชวงศ์ซ่พหูสูตซูเพลง (1020-1101) ใน 1088 เพื่ออำนาจของเขานาฬิกาดาราศาสตร์หอเช่นเดียวกับไดรฟ์ห่วงโซ่ [21] หอนาฬิกาของซูซงสูงกว่า 30 ฟุต (9.1 ม.) มีทรงกลมหุ้มเกราะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสีบรอนซ์สำหรับสังเกตการณ์ลูกโลกท้องฟ้าที่หมุนโดยอัตโนมัติและแผงด้านหน้า 5 บานพร้อมประตูที่อนุญาตให้ดูการเปลี่ยนหุ่นซึ่ง ระฆังหรือฆ้องและแท็บเล็ตที่ถือไว้ระบุชั่วโมงหรือช่วงเวลาพิเศษอื่น ๆ ของวัน ในยุค 2000 ในหอกลองของปักกิ่งมีการเปิดใช้งาน clepsydra สำหรับนักท่องเที่ยว มันเชื่อมต่อกับออโตมาตะเพื่อให้ทุก ๆ สี่ชั่วโมงมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดเล็กของชายคนหนึ่งปรบมือฉิ่ง [22]

เปอร์เซีย

นาฬิกาเปอร์เซียโบราณ

การใช้นาฬิกาน้ำในอิหร่านโดยเฉพาะในZibadและGonabadมีมาตั้งแต่ 500 ปีก่อนคริสตกาล [23]ต่อมาพวกเขาก็ยังใช้ในการกำหนดวันที่แน่นอนที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามก่อนเช่นNowruz , ChelahหรือYaldā - ที่สั้นที่สุดที่ยาวที่สุดและเท่ากับความยาววันและคืนของปีที่ผ่านมา นาฬิกาน้ำที่ใช้ในอิหร่านเป็นหนึ่งในเครื่องมือโบราณที่ใช้งานได้จริงมากที่สุดในการกำหนดเวลาปฏิทินรายปี [24] [25]นาฬิกาน้ำหรือFenjaanเป็นอุปกรณ์บอกเวลาที่แม่นยำและใช้บ่อยที่สุดในการคำนวณปริมาณหรือเวลาที่ชาวนาต้องใช้น้ำจากqanatหรือบ่อน้ำเพื่อการชลประทานจนกว่าจะถูกแทนที่ด้วยความแม่นยำมากขึ้น นาฬิกาปัจจุบัน [26] [27] [ การรายงานแบบวงกลม? ]นาฬิกาน้ำเปอร์เซียเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและมีประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นของ qanat ในการคำนวณระยะเวลาที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนน้ำไปยังฟาร์มของพวกเขาได้ qanat (Kariz) เป็นแหล่งน้ำเพียงแหล่งเดียวสำหรับการเกษตรและการชลประทานในพื้นที่แห้งแล้งดังนั้นการกระจายน้ำอย่างยุติธรรมจึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นคนชราที่ฉลาดและฉลาดมากจึงได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการนาฬิกาน้ำที่เรียกว่า (MirAab) และต้องมีผู้จัดการเต็มเวลาอย่างน้อยสองคนเพื่อควบคุมและสังเกตจำนวนเฟนจา (ชั่วโมง) และประกาศเวลาที่แน่นอน ของวันและคืนตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเนื่องจากผู้ถือหุ้นมักจะแบ่งให้เจ้าของวันและเจ้าของกลางคืน [28] Fenjaan ประกอบด้วยหม้อขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยน้ำและชามที่มีรูเล็ก ๆ ตรงกลาง เมื่อชามมีน้ำเต็มมันจะจมลงไปในหม้อและผู้จัดการจะเทน้ำลงในชามและวางไว้ที่ด้านบนของหม้ออีกครั้ง เขาจะบันทึกจำนวนครั้งที่ชามจมโดยใส่หินก้อนเล็ก ๆ ลงในโถ [28]สถานที่ที่นาฬิกาที่ตั้งอยู่และผู้จัดการของมันถูกเรียกว่าKhaneh Fenjaan โดยปกติแล้วจะเป็นชั้นบนสุดของบ้านสาธารณะโดยมีหน้าต่างหันไปทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเพื่อแสดงเวลาพระอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือรักษาเวลาอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าstaryabหรือastrolabeแต่ส่วนใหญ่ใช้เพื่อความเชื่อทางโชคลางและไม่สามารถใช้เป็นปฏิทินของเกษตรกรได้ นาฬิกาน้ำZibad Gonabadถูกใช้งานจนถึงปี 1965 [2]เมื่อมันถูกแทนที่ด้วยนาฬิกาสมัยใหม่ [24]

โลกกรีกโรมัน

ภาพประกอบต้นศตวรรษที่ 19 [29]ของ Ctesibius (285–222 BC) clepsydra จากศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช ตัวระบุชั่วโมงจะขึ้นเมื่อน้ำไหลเข้านอกจากนี้ชุดเกียร์จะหมุนกระบอกสูบเพื่อให้สอดคล้องกับชั่วโมงชั่วขณะ

คำว่า " clepsydra " มาจากภาษากรีกแปลว่า "ขโมยน้ำ" [30]ชาวกรีกพัฒนานาฬิกาน้ำอย่างมากโดยจัดการกับปัญหาการไหลที่ลดน้อยลง พวกเขาแนะนำ clepsydra การไหลเข้าหลายประเภทซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงระบบควบคุมการป้อนกลับที่เก่าแก่ที่สุด [31] Ctesibiusได้คิดค้นระบบตัวบ่งชี้สำหรับนาฬิการุ่นหลัง ๆ เช่นหน้าปัดและตัวชี้ [32]โรมันวิศวกรVitruviusอธิบายนาฬิกาปลุกต้นการทำงานกับฆ้องหรือแตร [32]นาฬิกาน้ำที่ใช้กันทั่วไปคือ clepsydra ไหลออกอย่างง่าย ภาชนะดินเผาขนาดเล็กนี้มีรูอยู่ด้านข้างใกล้ฐาน ทั้งในสมัยกรีกและโรมัน Clepsydra ประเภทนี้ถูกใช้ในศาลเพื่อจัดสรรช่วงเวลาให้กับผู้พูด ในกรณีที่สำคัญเช่นเมื่อชีวิตของคนเราตกอยู่ในความเสี่ยงมันก็เต็มไปหมด แต่สำหรับกรณีเล็กน้อยมากกว่านั้นเพียงบางส่วนเท่านั้น หากการดำเนินการถูกขัดจังหวะด้วยเหตุผลใด ๆ เช่นการตรวจสอบเอกสารหลุมใน Clepsydra จะหยุดลงด้วยขี้ผึ้งจนกว่าผู้พูดจะสามารถดำเนินการอ้อนวอนต่อได้ [33]

Clepsydra springhouse of the Athenian acropolis

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทางเข้าAcropolis of Athensมีน้ำพุธรรมชาติที่มีชื่อเสียงชื่อ Clepsydra มีการกล่าวถึงโดยAristophanesในLysistrata (บรรทัด 910–913) และแหล่งวรรณกรรมโบราณอื่น ๆ บ้านน้ำพุถูกสร้างขึ้นบนไซต์ c. 470–460 ปีก่อนคริสตกาล; มันเป็นสิ่งก่อสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียบง่ายพร้อมอ่างล้างหน้าและพื้นปู [ ต้องการอ้างอิง ]

Clepsydrae เพื่อรักษาเวลา

นักวิชาการบางคนสงสัยว่า Clepsydra อาจถูกใช้เป็นนาฬิกาจับเวลาเพื่อกำหนดเวลาในการเยี่ยมชมของลูกค้าในซ่องของชาวเอเธนส์ [34]เล็กน้อยต่อมาในศตวรรษที่ 3 ต้นขนมผสมน้ำยาแพทย์เฮโรฟิลอสลูกจ้างนาฬิกาน้ำแบบพกพาในการเข้าชมบ้านของเขาในซานเดรียสำหรับการวัดผู้ป่วยของเขาชีพจรเต้น จากการเปรียบเทียบอัตราตามกลุ่มอายุกับชุดข้อมูลที่ได้รับเชิงประจักษ์เขาสามารถระบุความรุนแรงของความผิดปกติได้ [34]

ระหว่าง 270 ปีก่อนคริสตกาลและ AD 500, ขนมผสมน้ำยา ( Ctesibius , ฮีโร่ซานเดรีย , อาร์คิ ) และโรมัน horologistsและนักดาราศาสตร์กำลังพัฒนามากขึ้นอย่างประณีตนาฬิกายานยนต์ ความซับซ้อนที่เพิ่มเข้ามามีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการไหลและเพื่อให้มีการแสดงที่น่าสนใจยิ่งขึ้นของกาลเวลา ตัวอย่างเช่นนาฬิกาน้ำบางตัวส่งเสียงระฆังและฆ้องในขณะที่คนอื่น ๆ เปิดประตูและหน้าต่างเพื่อแสดงรูปแกะสลักของคนหรือตัวชี้ที่เคลื่อนไหวและหน้าปัด บางคนถึงกับแสดงแบบจำลองทางโหราศาสตร์ของจักรวาล Philo of Byzantiumวิศวกรในศตวรรษที่ 3 กล่าวถึงผลงานของเขาเกี่ยวกับนาฬิกาน้ำที่ติดตั้งกลไกการหลบหนีซึ่งเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในประเภทนี้ [35]

อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการประดิษฐ์ clepsydrae ในช่วงเวลานี้เกิดจาก Ctesibius โดยใช้เกียร์และตัวบ่งชี้หน้าปัดเพื่อแสดงเวลาโดยอัตโนมัติเมื่อความยาวของวันเปลี่ยนไปตลอดทั้งปีเนื่องจากการจับเวลาแบบชั่วคราวที่ใช้ในช่วงเวลานั้น วัน. นอกจากนี้นักดาราศาสตร์ชาวกรีกชื่อAndronicus of Cyrrhusได้ดูแลการก่อสร้าง Horologion ของเขาซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อTower of the Windsในตลาดเอเธนส์ (หรือagora ) ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช หอนาฬิกาแปดเหลี่ยม นี้แสดงให้เห็นนักวิชาการและนักช้อปทั้งนาฬิกาแดดและตัวบ่งชี้ชั่วโมงกลไก มีการแสดงClepsydra แบบกลไกตลอด 24 ชั่วโมงและตัวบ่งชี้สำหรับลมแปดทิศที่หอคอยได้รับชื่อและแสดงฤดูกาลของปีและวันที่และช่วงเวลาทางโหราศาสตร์ [ ต้องการอ้างอิง ]

โลกอิสลามในยุคกลาง

ในยุคโลกอิสลาม (632-1280), การใช้นาฬิกาน้ำมีรากมาจาก Archimedes ในระหว่างการเพิ่มขึ้นของซานเดรียในอียิปต์และยังคงผ่านไบแซนเทียม อย่างไรก็ตามนาฬิกาน้ำโดยวิศวกรชาวอาหรับAl-Jazariได้รับการยกย่องว่า "ดีเหนือสิ่งอื่นใด" ที่นำหน้าพวกเขา ในอัลจาซารีของ 1206 ตำราเขาอธิบายหนึ่งของนาฬิกาน้ำของเขานาฬิกาช้าง นาฬิกาบันทึกการเดินของชั่วโมงชั่วคราวซึ่งหมายความว่าอัตราการไหลจะต้องเปลี่ยนทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับความยาวของวันที่ไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อให้บรรลุนี้นาฬิกามีสองถัง, ถังด้านบนได้รับการเชื่อมต่อกับเวลาที่แสดงให้เห็นกลไกและด้านล่างเชื่อมต่อกับหน่วยงานกำกับดูแลควบคุมการไหล โดยทั่วไปในช่วงเช้าตรู่ก๊อกน้ำจะเปิดและน้ำไหลจากถังด้านบนไปยังถังด้านล่างผ่านตัวควบคุมลูกลอยที่รักษาแรงดันคงที่ในถังรับ [37]

นาฬิกาปราสาทอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยน้ำ ของ Al-Jazariในศตวรรษที่ 12

นาฬิกาดาราศาสตร์ที่ใช้พลังงานน้ำที่ซับซ้อนที่สุดคือนาฬิกาปราสาทของAl-Jazariซึ่งบางคนถือว่าเป็นตัวอย่างแรกของคอมพิวเตอร์แอนะล็อกที่ตั้งโปรแกรมได้ในปี 1206 [38]เป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนซึ่งมีความสูงประมาณ 11 ฟุต (3.4 ม. ) สูงและมีฟังก์ชันหลายอย่างควบคู่ไปกับการบอกเวลา รวมถึงการแสดงจักรราศีและการโคจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และตัวชี้เป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเคลื่อนผ่านด้านบนของประตูซึ่งเคลื่อนโดยรถลากที่ซ่อนอยู่และทำให้ประตูอัตโนมัติเปิดออกโดยแต่ละตัวจะเผยให้เห็นหุ่น ทุกชั่วโมง. [39] [40]เป็นไปได้ที่จะตั้งโปรแกรมความยาวของกลางวันและกลางคืนใหม่เพื่อที่จะอธิบายถึงความยาวของกลางวันและกลางคืนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปีและยังมีออโตมาตานักดนตรีห้าคนที่เล่นเพลงโดยอัตโนมัติเมื่อขยับโดยคันโยก ดำเนินการโดยเพลาลูกเบี้ยวที่ซ่อนอยู่ซึ่งติดอยู่กับล้อน้ำ [38]ส่วนประกอบอื่น ๆ ของนาฬิกาปราสาท ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหลักที่มีลูกลอยห้องลูกลอยและตัวควบคุมการไหลจานและรางวาล์วรอกสองตัวจานวงเดือนแสดงจักรราศีและเหยี่ยวออโตมาตาสองตัวทิ้งลูกบอลลงในแจกัน [41] [ แหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือ ]

นาฬิกาน้ำรุ่นแรกที่ใช้ระบบเกียร์แบบแบ่งส่วนและแบบ epicyclicที่ซับซ้อนถูกคิดค้นขึ้นก่อนหน้านี้โดยวิศวกรชาวอาหรับIbn Khalaf al-Muradiในอิสลามไอบีเรีย c 1,000 นาฬิกาน้ำของเขาขับเคลื่อนด้วยล้อน้ำเช่นเดียวกับนาฬิกาน้ำของจีนหลายรุ่นในศตวรรษที่ 11 [42]นาฬิกาน้ำเทียบเคียงถูกสร้างขึ้นในเมืองดามัสกัสและเฟซ ยุคหลัง ( Dar al-Magana ) ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้และกลไกของมันได้รับการสร้างขึ้นใหม่ นาฬิกาในยุโรปเครื่องแรกที่ใช้เฟืองที่ซับซ้อนเหล่านี้คือนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยGiovanni de Dondiในปีค. 1365 เช่นเดียวกับชาวจีนวิศวกรชาวอาหรับในเวลานั้นก็ได้พัฒนากลไกการหลบหนีซึ่งพวกเขาใช้ในนาฬิกาน้ำของพวกเขา กลไกการหลบหนีอยู่ในรูปแบบของระบบคงที่ในขณะที่การลอยตัวหนักถูกใช้เป็นน้ำหนัก [42]

เกาหลี

นาฬิกาน้ำที่โดดเด่นด้วยตัวเองของ Jang Yeong-sil ที่ไม่สมบูรณ์

ใน 1434 ในช่วง Choson (หรือโชซอน ) ราชวงศ์ช้าง Yongsil (หรือจางหนุ่ม Sil ) ( 장 영 실 ในเกาหลี), พระราชวังยามและต่อมาหัวหน้าศาลวิศวกรสร้างJagyeongnu (ตัวเองโดดเด่นนาฬิกาน้ำหรือนาฬิกาน้ำที่โดดเด่น) สำหรับSejong กษัตริย์ สิ่งที่ทำให้ Jagyeongnu โดดเด่นด้วยตัวเอง (หรืออัตโนมัติ) คือการใช้กลไกการทำงานของแม่แรงซึ่งรูปไม้สามตัว (แม่แรง) ตีวัตถุเพื่อส่งสัญญาณบอกเวลา นวัตกรรมนี้ไม่จำเป็นต้องอาศัยแรงงานมนุษย์หรือที่เรียกว่า "ไก่ตัวผู้" อีกต่อไปเพื่อเติมเต็มสิ่งนี้อย่างต่อเนื่อง [ ต้องการอ้างอิง ]

ใน 1433 นักวิทยาศาสตร์จางยองชิลคิดค้นนาฬิกาน้ำเวลา annunciating อัตโนมัติที่เรียกว่าโดดเด่นพระราชวังนาฬิกาน้ำภายใต้การสั่งซื้อจากเซจงมหาราช ; เอกลักษณ์ของนาฬิกาคือความสามารถในการประกาศสองครั้งโดยอัตโนมัติด้วยสัญญาณภาพและเสียง [43] Jang ได้พัฒนาเทคนิคการแปลงสัญญาณที่ทำให้สามารถวัดเวลาแอนะล็อกและประกาศเวลาแบบดิจิทัลพร้อม ๆ กันรวมทั้งแยกกลไกของน้ำออกจากกลไกการตีด้วยลูกบอล [44]อุปกรณ์แปลงสภาพถูกเรียกว่าpangmokและถูกวางไว้เหนือเรือไหลเข้าที่วัดเวลาซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดแรกในโลก [45]ดังนั้นพระราชวังที่โดดเด่น Clepsydraจึงเป็นนาฬิกาสองเวลาที่ได้รับการออกแบบทางกลไกด้วยพลังน้ำเรือนแรกในประวัติศาสตร์ของศาสตร์แห่งดวงชะตา [46] [47]

นาฬิกา Time-Flow ของ Bernard Gitton แสดงเวลา 4:06 น

ปัจจุบันมีนาฬิกาน้ำที่ทันสมัยเพียงไม่กี่เรือน ในปีพ. ศ. 2522 เบอร์นาร์ดกิตตันนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้เริ่มสร้างนาฬิกาไทม์โฟลว์ซึ่งเป็นแนวทางในปัจจุบันสำหรับรุ่นประวัติศาสตร์ การออกแบบหลอดแก้วที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาสามารถพบได้ในกว่า 30 แห่งทั่วโลกรวมถึงที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ NEMOในอัมสเตอร์ดัม , นาฬิกาเวลาไหลของEuropa-Centerในเบอร์ลิน , Center Commercial Milenis ในกวาเดอลูป, นาฬิกาน้ำยักษ์ที่The พิพิธภัณฑ์เด็กอินเดียแนโพลิในอินเดียแนโพลิ , อินดีแอนาที่สนามบินนานาชาติแอบบอท (ก่อนที่Sevenoaks ศูนย์การค้า ) ในบริติชโคลัมเบียและช้อปปิ้ง Iguatemi ในเซาเปาลูและPorto Alegre , บราซิล [ ต้องการอ้างอิง ]

การออกแบบ Gitton ต้องอาศัยแรงโน้มถ่วง powering หลายอดออมในหลักการเช่นเดียวกับถ้วยพีทาโกรัส ; ตัวอย่างเช่นหลังจากถึงระดับน้ำในท่อแสดงนาทีหรือชั่วโมงท่อน้ำล้นจะเริ่มทำหน้าที่เป็นกาลักน้ำและทำให้หลอดแสดงผลหมด การบอกเวลาตามจริงทำได้โดยลูกตุ้มที่ปรับเทียบแล้วซึ่งขับเคลื่อนโดยสายน้ำที่ส่งจากอ่างเก็บน้ำของนาฬิกา ลูกตุ้มมีภาชนะที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวังติดอยู่ มาตรการนี้จะวัดน้ำที่เทลงในระบบแสดงผลแล้ว ซึ่งหมายความว่าการพูดอย่างเคร่งครัดนี่ไม่ใช่นาฬิกาน้ำ น้ำถูกใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับลูกตุ้มและเพื่อแสดงเวลาในระบบแสดงผล มีการออกแบบที่ทันสมัยอื่น ๆ ของนาฬิกาน้ำรวมทั้งGorge รอยัลนาฬิกาน้ำในโคโลราโดที่ Woodgrove มอลล์ในNanaimo , บริติชโคลัมเบียและนาฬิกาน้ำสบี้ในซิดนีย์ , ออสเตรเลีย [ ต้องการอ้างอิง ]

เมื่อความหนืดสามารถละเลย, อัตราการไหลออกของน้ำที่อยู่ภายใต้กฎหมายของ Torricelliหรือมากกว่าปกติโดยหลักการของ Bernoulli ความหนืดจะครองอัตราการไหลออกถ้าน้ำไหลออกมาผ่านหัวฉีดที่เป็นนานพอสมควรและบางเป็นกำหนดโดยสม Hagen-Poiseuille [48]ประมาณอัตราการไหลสำหรับการออกแบบเช่นสัดส่วนผกผันความหนืดซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ของเหลวโดยทั่วไปจะมีความหนืดน้อยลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ในกรณีของน้ำความหนืดจะแตกต่างกันไปตามปัจจัยประมาณเจ็ดระหว่างศูนย์ถึง 100 องศาเซลเซียส ดังนั้นนาฬิกาน้ำที่มีหัวฉีดดังกล่าวจะทำงานเร็วขึ้นประมาณเจ็ดเท่าที่ 100 ° C มากกว่าที่ 0 ° C น้ำมีความหนืดเพิ่มขึ้นประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ที่ 20 ° C มากกว่าที่ 30 ° C และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหนึ่งองศาเซลเซียสในช่วง " อุณหภูมิห้อง " นี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความหนืดประมาณสองเปอร์เซ็นต์ [49]ดังนั้นนาฬิกาน้ำที่มีหัวฉีดแบบนี้ซึ่งจะรักษาเวลาให้ดีในอุณหภูมิที่กำหนดจะเพิ่มขึ้นหรือสูญเสียประมาณครึ่งชั่วโมงต่อวันถ้าอุณหภูมิอุ่นขึ้นหรือเย็นลงหนึ่งองศาเซลเซียส ที่จะทำให้มันให้เวลาภายในหนึ่งนาทีต่อวันจะต้องมีอุณหภูมิของมันได้รับการควบคุมภายใน1 / วันที่ 30 ° C (ประมาณ1 / 17 °ฟาเรนไฮต์) ไม่มีหลักฐานว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในสมัยโบราณดังนั้นนาฬิกาน้ำโบราณที่มีหัวฉีดที่บางและยาวเพียงพอ (ซึ่งแตกต่างจากแบบที่ควบคุมด้วยลูกตุ้มสมัยใหม่ที่อธิบายไว้ข้างต้น) จึงไม่สามารถมีความแม่นยำได้อย่างน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสมัยใหม่ อย่างไรก็ตามในขณะที่อาจไม่มีการรีเซ็ตนาฬิกาสมัยใหม่เป็นเวลานาน แต่นาฬิกาน้ำก็มีแนวโน้มที่จะรีเซ็ตทุกวันเมื่อเติมเงินโดยอิงตามนาฬิกาแดดดังนั้นข้อผิดพลาดในการสะสมจึงไม่มากนัก [ ต้องการอ้างอิง ]

 1. ^ เทอร์เนอ 1,984พี 1
 2. ^ แวนส์ 1958พี 58
 3. ^ a b Cotterell & Kamminga 1990 , หน้า 59–61
 4. ^ Berlev โอเล็ก (1997) “ ข้าราชการ”. ใน Donadoni, Sergio (ed.) ชาวอียิปต์ ทรานส์. Bianchi, โรเบิร์ตเอตอัล ชิคาโก: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก น. 118. ISBN 0-226-15555-2.
 5. คอต เทอเรลและคัมมิงกา 1990
 6. ^ ปิงรีเดวิด (2541). "มรดกทางดาราศาสตร์และโลกแห่งดวงดาว" ในStephanie Dalley (ed.). มรดกของโสโปเตเมีย Oxford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด หน้า 125–126 ISBN 0-19-814946-8.
 7. ^ อีแวนส์เจมส์ (1998) ประวัติความเป็นมาและการปฏิบัติงานของดาราศาสตร์โบราณ Oxford: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด น. 15. ISBN 0-19-509539-1.
 8. ^ a b Neugebauer 1947 , หน้า 39–40
 9. ^ Rao, N.Kameswara (ธันวาคม 2548). "ลักษณะของดาราศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในอินเดีย" (PDF) แถลงการณ์ของสมาคมดาราศาสตร์ของประเทศอินเดีย 33 (4): 499–511 รหัสไปรษณีย์ : 2005BASI ... 33..499R . สืบค้นเมื่อ2007-05-11 . ดูเหมือนว่าสิ่งประดิษฐ์สองชิ้นจาก Mohenjo-daro และ Harappa อาจสอดคล้องกับเครื่องดนตรีทั้งสองนี้ Joshi and Parpola (1987) แสดงรายการกระถางสองสามใบที่ด้านล่างและมีรูอยู่ด้านข้างจากการขุดค้นที่ Mohenjadaro (รูปที่ 3) หม้อที่มีรูเล็ก ๆ เพื่อระบายน้ำนั้นคล้ายกับ clepsydras ที่ Ohashi อธิบายไว้มากในการวัดเวลา (คล้ายกับภาชนะที่ใช้กับศิวลึงค์ในวิหารพระอิศวรสำหรับ Abhishekam)
 10. ^ Achar, N. Narahari (ธันวาคม 2541). "ตามความหมายของ AV XIX 53.3: Measurement of Time?" . วารสารอิเล็กทรอนิกส์ศึกษาเวท. สืบค้นเมื่อ2007-05-11 .[ที่มาไม่น่าเชื่อถือ? ]
 11. ^ กั๊ก, Subhash (2546-02-17). "ดาราศาสตร์บาบิโลนและอินเดีย: การเชื่อมต่อในยุคแรก". History of Science, Philosophy & Culture in Indian Civilization, Vol., Part (A Golden Chain, GC Pande, Ed.), Pp., . 1 (4): 847–869 arXiv : ฟิสิกส์ / 0301078 Bibcode : 2003physics ... 1078K .[ที่มาไม่น่าเชื่อถือ? ]
 12. ^ "ภาชนะทองแดง (ในรูปครึ่งล่างของโถน้ำ) ซึ่งมีรูเล็ก ๆ อยู่ด้านล่างและวางลงบนน้ำสะอาดในอ่างจะจม 60 ครั้งในหนึ่งวันและตอนกลางคืน" - บทที่ 13 ข้อ 23 ของ Surya Siddhānta
 13. ^ Scharfe, Hartmut (2002). การศึกษาในอินเดียโบราณ ไลเดน: สำนักพิมพ์ Brill Academic น. 171 . ISBN 90-04-12556-6.
 14. ^ "เรือทองแดงที่มีน้ำหนัก 10 ปาลาสสูง 6 แองกูลาสและมีความกว้างเป็นสองเท่าที่ปาก - เรือที่จุน้ำได้ 60 พาลาสและรูปครึ่งวงกลมนี้เรียกว่ากาติ" เรือทองแดงลำนี้ซึ่งเบื่อด้วยเข็มและทำด้วยทองคำ 3 1/8 มาสและยาว 4 แองกูลาสเติมลงในนาดีกา 1 อัน " [ ต้องการอ้างอิงแบบเต็ม ]
 15. ^ a b c Needham 2000 , p. 479
 16. ^ Needham 1995 , PP. 321-322
 17. ^ Needham 2000 , PP. 469-471
 18. ^ Needham 1986 , PP. 510-511
 19. ^ Needham 2000 , PP. 30, 532
 20. ^ Needham 2000 , PP. 471, 490, 532
 21. ^ Needham 2000พี 462
 22. ^ Ellywa (1 สิงหาคม 2550). "Clepsydra ในหอกลองปักกิ่งประเทศจีน" - ผ่านวิกิมีเดียคอมมอนส์
 23. ^ Rahimi, GH "การบริหารจัดการน้ำร่วมกันในอิหร่านโบราณที่มีการอ้างอิงพิเศษพงัน (ถ้วย) ในอิหร่าน" (PDF) เตหะรานนิตยสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
 24. ^ "Conference of Qanat in Iran - water clock in Persia 1383" . www.aftabir.com (ในภาษาเปอร์เซีย)
 25. ^ [1]
 26. ^ "ساعتآبیپنگاندرایرانبیشاز ۲۴۰۰ سالکاربرددارد - پژوهشهایایرانی" . parssea.org
 27. ^ vista.ir. "นีน่ามรดก iscultural และสังคมและวิทยาศาสตร์ในอิหร่าน"
 28. ^ "นาฬิกาน้ำในเปอร์เซีย" . amordadnews.com . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 2014-04-29.
 29. ^ ภาพแกะสลักนี้นำมาจาก "Rees's Clocks, Watches, and Chronometers 1819-2020 การออกแบบภาพประกอบได้รับการดัดแปลงจากภาพประกอบของ Claude Perrault ในงานแปล Les Dix Livres d'Architecture ของ Vitruvius ในปี 1684 (ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศักราช) ซึ่งเขา อธิบายถึง clepsydra ของ Ctesibius ในความยาวมาก
 30. ^ เลวี่, Janey (2004). รักษาเวลาผ่านวัย: ประวัติความเป็นมาของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดเวลา ห้องเรียน Rosen น. 11 . ISBN 9780823989171. ชาวกรีกตั้งชื่อนาฬิกาน้ำว่า 'clepsydra' (KLEP-suh-druh) ซึ่งแปลว่า 'ขโมยน้ำ'
 31. ^ Goodenow ออร์และรอสส์ (2007) , หน้า 7
 32. ^ a b John G. Landels: "Water-Clocks and Time Measurement in Classical Antiquity", "Endeavour", Vol. 3, ฉบับที่ 1 (2522), หน้า 32–37 (35)
 33. ^ ฮิลล์ 1981พี 6
 34. ^ Landels, John G. (1979). "นาฬิกาน้ำและการวัดเวลาในสมัยโบราณคลาสสิก" พยายาม 3 (1): 33. ดอย : 10.1016 / 0160-9327 (79) 90007-3 .
 35. ^ ลูอิส 2000 , PP. 356f
 36. ^ อิบันอัล - ราซซาซอัล - จาซารี (1974) หนังสือความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์วิศวกรรมแยบยล แปลและข้อเขียนโดยโดนัลด์เลดจ์ฮิลล์ Dordrecht: D. Reidel ISBN 969-8016-25-2.
 37. ^ al-Hassan & Hill 1986 , หน้า 57–59
 38. ^ "การค้นพบโบราณตอนที่ 11: หุ่นยนต์โบราณ" . ประวัติศาสตร์ช่องทาง ที่เก็บไว้จากเดิมในวันที่ 1 มีนาคม 2014 สืบค้นเมื่อ2008-09-06 .
 39. ^ โฮเวิร์ดอาร์เทอร์เนอ (1997),วิทยาศาสตร์ในยุคกลางอิสลาม: บทนำภาพประกอบพี 184มหาวิทยาลัยเท็กซัส , ISBN  0-292-78149-0
 40. ^ เลดจ์ฮิลล์, โดนัลด์ "วิศวกรรมเครื่องกลในยุคใกล้ East"วิทยาศาสตร์อเมริกันพฤษภาคม 1991 ได้ pp. 64-69 ( cf เลย โดนัลด์เลดจ์ฮิลล์ ,วิศวกรรมเครื่องกล )
 41. ^ "สองเหยี่ยวออโตมาวางลูกลงไปในแจกัน - การค้นหาของ Google" www.google.com.my
 42. ^ a b Hassan, Ahmad Y , การถ่ายทอดเทคโนโลยีอิสลามสู่ตะวันตก, ตอนที่ II: การถ่ายทอดวิศวกรรมอิสลาม , ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศาสนาอิสลาม
 43. ^ โคเซ็ตเซียร์, เทอุน; ceccarelli, marco (5 เมษายน 2555). การสำรวจในประวัติศาสตร์ของเครื่องและกลไก: การดำเนินการของ HMM2012 Springer Science & Business Media น. 90. ISBN 9789400741324. สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2560 .
 44. ^ โคเซ็ตเซียร์, เทอุน; ceccarelli, marco (5 เมษายน 2555). การสำรวจในประวัติศาสตร์ของเครื่องและกลไก: การดำเนินการของ HMM2012 Springer Science & Business Media น. 95. ISBN 9789400741324. สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2560 .
 45. ^ Fifty Wonders of Korea - Vol. 2 . KSCPP. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 2017-03-27 . สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2560 .
 46. ^ Ceccarelli, Marco (21 พฤษภาคม 2557). ตัวเลขที่โดดเด่นของกลไกและวิทยาศาสตร์เครื่อง: การมีส่วนร่วมและมรดกของพวกเขา สปริงเกอร์. น. 111. ISBN 9789401789479. สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2560 .
 47. ^ Pisano, Raffaele (30 มิถุนายน 2558). สะพานระหว่างกรอบแนวคิดวิทยาศาสตร์, สังคมและเทคโนโลยีการศึกษา สปริงเกอร์. น. 364. ISBN 9789401796453. สืบค้นเมื่อ27 มีนาคม 2560 .
 48. ^ Goodenow ออร์และรอสส์ (2007) , หน้า 6
 49. ^ CRC Handbook of Chemistry and Physics , หน้า F-36

ภาพรวมของนาฬิกาน้ำและเครื่องบอกเวลาอื่น ๆ

 • บาร์เน็ตต์โจเอลเลน (1998) ลูกตุ้มของกาลเวลา: จากนาฬิกาแดดไปจนถึงนาฬิกาปรมาณูประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของการบอกเวลาและการค้นพบของเราเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร นิวยอร์ก: Plenum Press ISBN 0-15-600649-9.
 • บรูตัน, เอริค (2522) ประวัติความเป็นมาของนาฬิกาและนาฬิกา ISBN 0-8478-0261-2.
 • Cowan, Harrison J. (1958). เวลาและการวัด: จากยุคหินยุคนิวเคลียร์ โอไฮโอ: บริษัท สำนักพิมพ์โลก Bibcode : 1958tmfs.book ..... ค .
 • Dohrn-van Rossum, Gerhard (1996). ประวัติความเป็นมาของเวลา: นาฬิกาและโมเดิร์นขมับสั่งซื้อ แปลโดย Dunlap, Thomas สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 0-226-15510-2. OCLC  33440282
 • ฮิกกิ้นส์, K.; คนงานเหมืองง.; สมิ ธ CN; ซัลลิแวน, DB (2004). "เดินผ่านช่วงเวลา (เวอร์ชั่น 1.2.1)" วอชิงตัน ดี.ซี. : สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี สืบค้นเมื่อ8 ธันวาคม 2548 .
 • เจสเปอร์เซนเจมส์; ฟิทซ์ - แรนดอล์ฟเจน (2542) ตั้งแต่นาฬิกาแดดจนถึงนาฬิกาปรมาณู: การทำความเข้าใจเวลาและความถี่ (แก้ไขครั้งที่สอง) ISBN 0-486-40913-9.
 • King, David A. (กรกฎาคม 2547). "สู่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงยุคเรอเนสซองส์นาฬิกาแดดและเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับการคำนวณเวลาโดยดวงอาทิตย์และดวงดาว" พงศาวดารวิทยาศาสตร์ . 61 (3): 375–388 ดอย : 10.1080 / 00033790310001642795 ..
 • แลนเดส, D (1983). การปฏิวัติในเวลา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 • McNown, JS (1976). "เมื่อเวลาที่ไหล: เรื่องราวของนาฬิกาน้ำ" La Houille Blanche 5 (5): 347–353 ดอย : 10.1051 / lhb / 1976021 . ISSN  0018-6368
 • มิลแฮม Willis I. (1945) เวลาและจับเวลารวมทั้งประวัติความเป็นมา, การก่อสร้าง, การดูแลและความถูกต้องของนาฬิกาและนาฬิกา นิวยอร์ก: บริษัท Macmillan
 • รีส, อับราฮัม (1970). รีสของนาฬิกา, นาฬิกาและดาราศาสตร์ 1819-1820 บริษัท Charles E.Tuttle
 • ริชาร์ดส์ EG (1998) เวลาทำแผนที่: ปฏิทินและประวัติศาสตร์ของมัน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 • ตูมิน, สตีเฟ่น; กู๊ดเฮดเจ (2542). การค้นพบของเวลา สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยชิคาโก ISBN 0-226-80842-4.
 • เทอร์เนอร์แอนโธนีเจ (2527) พิพิธภัณฑ์เวลา I: เวลาที่วัดส่วนที่ 3: น้ำนาฬิกา , ทรายแว่นตา , ไฟนาฬิกา Rockford, IL: พิพิธภัณฑ์ ISBN 0-912947-01-2. OCLC  159866762

นาฬิกาน้ำอาหรับและอิสลาม

 • Hill, Donald Routledge, ed. (2519). Archimedes' ในการก่อสร้างของน้ำนาฬิกา ปารีส: Turner & Devereux
 • ฮิลล์ DR (1981) อาหรับน้ำนาฬิกา ซีเรีย: มหาวิทยาลัยอเลปโป
 • อัล - ฮัสซัน, อะหมัด Y. ; ฮิลล์โดนัลด์อาร์. (1986) เทคโนโลยีอิสลาม: เป็นภาพประวัติศาสตร์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-26333-6. OCLC  13332728
 • ฮิลล์โดนัลด์รูทเลดจ์ (1998) การศึกษาในยุคเทคโนโลยีอิสลาม: จาก Philo เพื่ออัลจาซารี - จากซานเดรีย Diyar บาการ์ ชุดการศึกษาที่รวบรวม 555 Aldershot, England: Ashgate. ISBN 978-0860786061.
 • คิงเดวิดเอ. (1990). " ' Mikat' ดาราศาสตร์จับเวลา" สารานุกรมของศาสนาอิสลาม 7 . สดใส. (พิมพ์ซ้ำใน คิงเดวิดเอ (1993) "บทที่ V". ดาราศาสตร์ในบริการของศาสนาอิสลามอรรถาธิบาย)

นาฬิกาน้ำบาบิโลน

นาฬิกาน้ำจีน

 • Lorch, Richard P. (มิถุนายน 2524). "นาฬิกาสมดุลของ Al-Khazini และ Steelyard Clepsydra ของจีน" หอจดหมายเหตุ Internationales d'Histoire des Sciences . 31 : 183–189
 • นีดแฮมโจเซฟ; หลิง, ว.; เดอซอลลาไพรซ์ดีเจ (1986). ลานสวรรค์: นาฬิกาดาราศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของจีนยุคกลาง (2nd ed.) ISBN 0-521-32276-6.
 • นีดแฮมโจเซฟ (1986) วิทยาศาสตร์และอารยธรรมจีน: เล่ม 4 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีทางกายภาพส่วนที่ 2 วิศวกรรมเครื่องกล ไทเป: Caves Books.
 • นีดแฮมโจเซฟ (1995) วิทยาศาสตร์และอารยธรรมจีน: เล่ม 3, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-05801-5. OCLC  153247126
 • นีดแฮมโจเซฟ (2000) วิทยาศาสตร์และอารยธรรมจีน: เล่ม 4 ฟิสิกส์และเทคโนโลยีทางกายภาพส่วนที่ 2 วิศวกรรมเครื่องกล สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-05803-1. OCLC  153247141
 • Quan, He Jun (13–16 พฤศจิกายน 2528) "การวิจัยเกี่ยวกับขนาดและความแม่นยำของนาฬิกาน้ำในจีนโบราณ". ใน G. Swarup; กระเป๋า AK; KS Shukla (eds.) ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ตะวันออก . การดำเนินการของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลหมายเลข 91 นิวเดลี Cambridge: Cambridge University Press (ตีพิมพ์ปี 1987) หน้า 57–61 ISBN 0-521-34659-2.
 • วอลช์เจนนิเฟอร์โรบิน (21 พฤษภาคม 2547) จีนโบราณดาราศาสตร์เทคโนโลยี American Physical Society การประชุมประจำปีภาคตะวันตกเฉียงเหนือครั้งที่ 6 วันที่ 21–22 พฤษภาคม 2547 (โปสเตอร์) พูลแมนวอชิงตัน

นาฬิกาน้ำของอียิปต์

 • Clagett, Marshall (1995). ศาสตร์อียิปต์โบราณ . II: ปฏิทินนาฬิกาและดาราศาสตร์ หน้า 457–462 ISBN 0-87169-214-7.
 • คอตเทอเรล, บี; ดิ๊กสัน, FP; คัมมิงก้า, J. (1986). "นาฬิกาน้ำอียิปต์โบราณ: การประเมินราคาใหม่" วารสารโบราณคดีวิทยา . 13 : 31–50. ดอย : 10.1016 / 0305-4403 (86) 90025-7 .
 • คอตเทอเรลล์, ไบรอัน; คัมมิงกาโยฮัน (1990) กลศาสตร์ของยุคก่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยี: แนะนำให้รู้จักกับกลไกการทำงานของวัฒนธรรมทางวัตถุโบราณและแบบดั้งเดิม สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-42871-8. OCLC  18520966
 • แฟร์มอร์, จอห์น (1997). "กำหนดเวลาดวงอาทิตย์ในอียิปต์และเมโสโปเตเมีย". ทิวทัศน์ดาราศาสตร์ 41 (1): 157–167 รหัสไปรษณีย์ : 1997VA ..... 41..157F . ดอย : 10.1016 / S0083-6656 (96) 00069-4 .
 • นอยเกบาวเออร์, ออตโต; ปาร์คเกอร์ Richard A. (1969) ตำราดาราศาสตร์ชาวอียิปต์ III: Decans, Planets, Constellations และ Zodiacs Providence, RI: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยบราวน์ / Lund Humphries
 • Pogo อเล็กซานเดอร์ (2479) "นาฬิกาน้ำอียิปต์". ไอซิส . 25 (2): 403–425 ดอย : 10.1086 / 347090 . (พิมพ์ซ้ำใน Mayr, Otto, ed. (2519). ปรัชญาและเครื่อง สิ่งพิมพ์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์.)
 • สโลลีย์, RW (2467). “ โบราณคลีปตรา”. อียิปต์โบราณ : 43–50
 • สโลลีย์, RW (2474). "วิธีการวัดเวลาดั้งเดิม". JEA . 17 : 174–176

นาฬิกาน้ำยุโรป

 • เบดินี, SA (1962). "Clepsydra ทรงกระบอกที่มีช่องว่าง". เทคโนโลยีและวัฒนธรรม . 3 (2): 115–141. ดอย : 10.2307 / 3101437 . ISSN  0040-165X . JSTOR  3101437
 • Drover, CB (1954). "นาฬิการดน้ำมนต์ยุคกลาง". โบราณวัตถุ Horology . ผม (5): 54–58.
 • ฮิลล์โดนัลด์รูทเลดจ์ (2539) ประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมคลาสสิกและยุคกลาง La Salle, IL: Open Court ISBN 0-415-15291-7.
 • ฮิลล์ดร. (1994) "นาฬิกาน้ำ Toledo of c.1075" ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี . 16 : 62–71.
 • Scattergood จอห์น (ตุลาคม 2546). "การเขียนนาฬิกา: การสร้างเวลาใหม่ในปลายยุคกลาง" รีวิวยุโรป . 11 (4): 453–474 ดอย : 10.1017 / S1062798703000425 .

นาฬิกาน้ำของกรีกและอเล็กซานเดรียน

 • Hill, Donald Routledge, ed. (2519). Archimedes' ในการก่อสร้างของน้ำนาฬิกา ปารีส: Turner & Devereux
 • Lepschy, Antonio M. (กุมภาพันธ์ 2535). "การควบคุมข้อเสนอแนะในน้ำโบราณและนาฬิกาจักรกล" รายการ IEEE เกี่ยวกับการศึกษา 35 (1): 3–10. Bibcode : 1992ITEdu..35 .... 3 ล . ดอย : 10.1109 / 13.123411 .
 • ลูอิสไมเคิล (2000) "ระบบไฮดรอลิกส์เชิงทฤษฎีออโตมาตาและนาฬิกาน้ำ" ในWikander, Örjan (ed.) คู่มือเทคโนโลยีน้ำโบราณ . เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ 2 . ไลเดน. น. 343–369 (356f.) ISBN 90-04-11123-9.
 • โนเบิล, JV; เดอซอลลาไพรซ์ดีเจ (2511) "นาฬิกาน้ำในหอคอยแห่งสายลม". วารสารโบราณคดีอเมริกัน . 72 (4): 345–355 ดอย : 10.2307 / 503828 . JSTOR  503828
 • นิวแมติกของพระเอกซานเดรีย แปลโดย Woodcroft, Bennet ลอนดอน: Taylor Walton และ Maberly 1851. Bibcode : 1851phal.book ..... ว .
 • วิทรูวิอุส, พี (1960). สิบหนังสือบนสถาปัตยกรรม แปลโดย Morgan, MH New York: Dover Publications

นาฬิกาน้ำของอินเดีย

 • อชาร์, น. (1998). "เกี่ยวกับต้นกำเนิดเวทของดาราศาสตร์ทางคณิตศาสตร์โบราณของอินเดีย" วารสารการศึกษาเกี่ยวกับอินเดียโบราณ . 1 : 95–108
 • ฟลีต JF (2458) “ นาฬิกาน้ำอินเดียโบราณ”. วารสาร Royal Asiatic Society : 213–230
 • กุมารนเรนทรา (2547). วิทยาศาสตร์ในอินเดียโบราณ . ISBN 81-261-2056-8.
 • ปิงรี, D. (1973). "ต้นกำเนิดเมโสโปเตเมียของดาราศาสตร์คณิตศาสตร์อินเดียตอนต้น". วารสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ . 4 : 1–12. Bibcode : 1973JHA ..... 4 .... 1 ป. ดอย : 10.1177 / 002182867300400102 . S2CID  125228353 .
 • ปิงรี, D. (2519). "การฟื้นตัวของดาราศาสตร์กรีกยุคแรกจากอินเดีย". วารสารประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ . 7 (2): 109–123. Bibcode : 1976JHA ..... 7..109 ป . ดอย : 10.1177 / 002182867600700202 . S2CID  68858864

นาฬิกาน้ำเกาหลี

 • Hong, Sungook (กรกฎาคม 1998). "บทวิจารณ์หนังสือ: นาฬิกาน้ำเกาหลี:" Chagyongnu ", Clepsydra ที่โดดเด่นและประวัติศาสตร์ของวิศวกรรมการควบคุมและเครื่องมือวัด" เทคโนโลยีและวัฒนธรรม . 39 (3): 553–555
 • Nam, Moon-Hyon (1990). "Chagyongnu: The Automatic Striking Water clock". วารสารเกาหลี . 30 (7): 9–21.
 • นัมมูน - ฮย็อน; Jeon, San-Woon (6–11 ตุลาคม 1993). จับเวลาระบบต้น Choson ราชวงศ์ การประชุมนานาชาติครั้งแรกเกี่ยวกับดาราศาสตร์ตะวันออกตั้งแต่ Guo Shoujing ถึง King Sejong กรุงโซล Seoul: Yonsei University Press (ตีพิมพ์ 1997). หน้า 305–324
 • นีดแฮมโจเซฟ; พันตรีจอห์นเอส; Lu, Gwei-Djen (1986) ฮอลล์บนสวรรค์ประวัติ: Korean ดาราศาสตร์เครื่องดนตรีและนาฬิกา, 1380-1780 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-30368-0.
 • จากบันทึกที่ถูกต้องของราชวงศ์โชซอน :
  • Hyeonjong Shillock (บันทึกที่ถูกต้องของ King Hyeonjong), 1669
  • Jungjong Shillok (บันทึกที่ถูกต้องของ King Jungjong), 1536
  • Sejong Shillock (บันทึกที่ถูกต้องของ King Sejong), บทที่. 65, ค.ศ. 1434 และบท. 80, ค.ศ. 1438

นาฬิกาน้ำเมโสโปเตเมีย

 • บราวน์เดวิดอาร์.; แฟร์มอร์, จอห์น; วอล์คเกอร์คริสโตเฟอร์ BF (2542–2543) "นาฬิกาน้ำในเมโสโปเตเมีย". อาร์คิฟเฟิร์โอเรียนท์ฟอร์ชุง (46/47).
 • แชดวิก, อาร์. (1984). "ต้นกำเนิดของดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ในเมโสโปเตเมีย". Archaeoastronomy. วัว. CTR ARCH 7 (1–4): 89. Bibcode : 1984Arch .... 7 ... 89C .
 • แฟร์มอร์, จอห์น (1997). "กำหนดเวลาดวงอาทิตย์ในอียิปต์และเมโสโปเตเมีย". ทิวทัศน์ดาราศาสตร์ 41 (1): 157–167 รหัสไปรษณีย์ : 1997VA ..... 41..157F . ดอย : 10.1016 / S0083-6656 (96) 00069-4 .
 • วอล์คเกอร์คริสโตเฟอร์; บริตตันจอห์น (2539) “ ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ในเมโสโปเตเมีย”. ใน Walker, C. (ed.). ดาราศาสตร์ก่อนกล้องโทรทรรศน์ ลอนดอน: British Museum Press. หน้า 42–67

นาฬิกาน้ำโบราณของรัสเซีย

นาฬิกาน้ำในปัจจุบัน

 • Gitton, Bernard (มิถุนายน 1989) " "เวลาเหมือนสายธารที่ไหลตลอด "Trans. Mlle. Annie Chadeyron. Ed. Anthony Randall". วารสาร Horological . 131 (12): 18–20.
 • Taylor, Robert (15 มีนาคม 2549) "ของไต้หวันที่ใหญ่ที่สุดนาฬิกานกกาเหว่า ?: สร้างความดาราศาสตร์นาฬิกา" นิตยสารชิโนรามา .
 • ซวนเกา (18–21 สิงหาคม 2546). วิจัยหลักการและการฟื้นฟูการทดลองของดาราศาสตร์หอนาฬิกาในจีนโบราณ การประชุมโลกครั้งที่ 11 ด้านกลไกและวิทยาศาสตร์เครื่องจักร เทียนจินประเทศจีน

หัวข้ออื่น ๆ เกี่ยวกับนาฬิกาน้ำและวัสดุที่เกี่ยวข้อง

 • กู๊ดโนว์เจนนิเฟอร์; ออร์ริชาร์ด; Ross, David (2007), แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนาฬิกาน้ำ (PDF) , Rochester Institute of Technology
 • Landels, John G. (1979). "นาฬิกาน้ำและการวัดเวลาในสมัยโบราณคลาสสิก" พยายาม 3 (1): 32–37. ดอย : 10.1016 / 0160-9327 (79) 90007-3 . ISSN  0160-9327
 • มิลส์, AA (1982). "นาฬิกาน้ำของนิวตันและกลศาสตร์ของไหลของ Clepsydrae" Notes และประวัติของราชสมาคมแห่งลอนดอน 37 (1): 35–61. ดอย : 10.1098 / rsnr.1982.0004 . ISSN  0035-9149 JSTOR  531476 S2CID  145355791
 • Neugebauer, Otto (1969) [1957]. วิทยาศาสตร์ที่แน่นอนในสมัยโบราณ Acta Historica Scientiarum naturalium et Medicinalium 9 (ฉบับที่ 2) โดเวอร์ส์พิมพ์ หน้า 1–191 ISBN 978-0-486-22332-2. PMID  14884919 .
 • ซาร์มา, อาร์. (2004). "การตั้งนาฬิกาน้ำเพื่อบอกเวลาแต่งงาน". ใน Ch. เบอร์เนตต์; JP Hogendijk; K. พลอฟเกอร์; M. Yano (eds.). การศึกษาในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนในเกียรติของเดวิด Pingree ไลเดน: Brill. หน้า 302–330 ISBN 978-9004132023.
 • สเนลล์แดเนียล (1997). ชีวิตในตะวันออกใกล้โบราณ 3100-332 BCE ISBN 0-300-07666-5.

แหล่งข้อมูลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

 • บิลฟิงเกอร์กุสตาฟ (2431) Die babylonische Doppelstunde: Eine chronologische Untersuchung (in เยอรมัน). สตุ๊ตการ์ท: Wildt.
 • บอร์ชาร์ดลุดวิก (1920) Die Altägyptische Zeitmessung [ การวัดเวลาแบบอียิปต์โบราณ ] (ภาษาเยอรมัน) เบอร์ลิน: ไลป์ซิก
 • Daressy, G. (2458). "Deux clepsydres antiques". BIE (in ฝรั่งเศส). 5 (9): 5–16.
 • กินเซลฟรีดริชคาร์ล (1920) “ Die Wassermessungen der Babylonier und das Sexagesimalsystem”. Klio: Beiträge zur alten Geschichte (in เยอรมัน). 16 : 234–241
 • ฮันยองโฮ; Nam, Moon-Hyon (1997). "การสร้าง Armillary Spheres of Mid-Chosun: The Armillary Clocks of Yi Minchol" Hanguk Kwahaksa Hakhoeji (Journal of the Korean History of Science Society) (in เกาหลี). 19 (1): 3–19.
 • ฮันยองโฮ (2000) "นาฬิกาดาราศาสตร์แห่งราชวงศ์โชซุน: Heumgyonggaknu ของ King Sejong". Kisulgwa Yoksa (Journal of the Korean Society for the History of Technology and Industry) (in เกาหลี). 1 (1): 99–140.
 • Nam, Moon-Hyon (1995). นาฬิกาน้ำของเกาหลี: Jagyongnu, Clepsydra ที่โดดเด่นและประวัติความเป็นมาของวิศวกรรมการควบคุมและเครื่องมือวัด (ภาษาเกาหลี) โซล: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยคอนกุก.
 • Nam, Moon-Hyon (1998). "เกี่ยวกับ BORUGAKGI ของ Kim Don - หลักการและโครงสร้างของ JAYEONGNU" Hanguksa Yeongu (Studies on Korean History) (in เกาหลี). 101 : 75–114
 • Nam, Moon-Hyon (2002). Jang Yeong-Shil และ Jagyeongnu - การสร้างประวัติศาสตร์การวัดเวลาของยุค Choseon (ภาษาเกาหลี) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล.
 • แพลนชอน. “ L'Heure Par Les Clepsydres”. La Nature (in ฝรั่งเศส): 55–59.
 • Th Bureau-Dangin, François (1932). "La clepsydre chez les Babyloniens (Notes assyriologiques LXIX)" Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale (in ฝรั่งเศส). 29 : 133–136.
 • Th Bureau-Dangin, François (1933). "Clepsydre babylonienne et clepsydre égyptienne". Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale (in ฝรั่งเศส). 30 : 51–52.
 • Th Bureau-Dangin, François (1937) “ Le clepsydre babylonienne”. Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale (in ฝรั่งเศส). 34 : 144.