วัคซีนโควิด -19

COVID-19 วัคซีนเป็นวัคซีนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิคุ้มกันที่ได้มากับCOVID-19 ก่อนที่จะCOVID-19 โรคระบาด , การทำงานเพื่อพัฒนาวัคซีนต่อต้านcoronavirusโรคเช่นโรคซาร์สและmersความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโครงสร้างและหน้าที่ของ coronaviruses; ความรู้นี้ช่วยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีนต่างๆได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2020

นักบินสหรัฐฯ ได้รับวัคซีน COVID-19
แผนที่ประเทศตามสถานะการอนุมัติ
  ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานทั่วไปกำลังดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
   ได้รับ EUA (หรือเทียบเท่า) กำลังดำเนินการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
   ได้รับEUAจำกัด การฉีดวัคซีน
  ได้รับการรับรองสำหรับการใช้งานทั่วไปการวางแผนการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
   ได้รับEUAวางแผนการฉีดวัคซีนจำนวนมาก
   EUAรอดำเนินการ

ในเดือนมกราคม 2021 69 วัคซีนอยู่ในการวิจัยทางคลินิกรวมทั้ง 43 ในระยะการทดลองที่สามและ 26 ในการทดลอง Phase II-III [1]ในการทดลองระยะที่ 3 วัคซีน COVID ‑ 19 หลายตัวแสดงให้เห็นประสิทธิภาพสูงถึง 95% ในการป้องกันการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ที่มีอาการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 วัคซีน 9 ชนิดได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติอย่างน้อยหนึ่งแห่งสำหรับการใช้งานสาธารณะ: วัคซีน RNAสองตัว( วัคซีนPfizer – BioNTechและวัคซีน Moderna ) วัคซีนที่ไม่มีการใช้งานทั่วไป 3 ชนิด ( BBIBP-CorVจากSinopharm , BBV152จากBharat ไบโอเทคและCoronaVacจากSinovac ) วัคซีนเวกเตอร์ไวรัส 3 ชนิด ( Sputnik Vจากสถาบันวิจัย Gamaleyaและวัคซีน Oxford – AstraZeneca ) และวัคซีนเปปไทด์ 1 ชนิด ( EpiVacCorona  [ ru ] ) [ ต้องการอ้างอิง ]

หลายประเทศได้ใช้แผนการแจกจ่ายแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสและแพร่เชื้อเช่นบุคลากรทางการแพทย์ [2]ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการฉีดวัคซีน COVID ‑ 19 จำนวน 32.64 ล้านโดสทั่วโลกโดยอ้างอิงจากรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานสาธารณสุขแห่งชาติ [3] Pfizer, Moderna และ AstraZeneca คาดการณ์ว่าจะมีกำลังการผลิต 5.3 พันล้านโดสในปี 2564 ซึ่งสามารถใช้ฉีดวัคซีนให้กับผู้คนได้ประมาณ 3 พันล้านคน (เนื่องจากวัคซีนต้องใช้สองปริมาณเพื่อป้องกัน COVID ‑ 19) ภายในเดือนธันวาคมมีการสั่งซื้อวัคซีนมากกว่า 10 พันล้านครั้งโดยประเทศต่างๆ[4]โดยประมาณครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ซื้อโดยประเทศที่มีรายได้สูงซึ่งมีเพียง 14% ของประชากรโลก [5]

ก่อนหน้า COVID ‑ 19 ไม่เคยมีการผลิตวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อภายในเวลาน้อยกว่าหลายปีและยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในมนุษย์ [6]อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนได้รับการผลิตกับโรคสัตว์ที่เกิดจากหลาย coronaviruses รวมทั้ง (ราว 2003) การติดเชื้อไวรัสโรคหลอดลมอักเสบในนกสุนัข coronavirusและcoronavirus แมว [7]โครงการก่อนหน้านี้เพื่อพัฒนาวัคซีนสำหรับไวรัสในวงศ์Coronaviridaeที่มีผลต่อมนุษย์มุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (ซาร์ส) และกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) วัคซีนป้องกันโรคซาร์ส[8]และเมอร์ส[9]ได้รับการทดสอบในมนุษย์ไม่ใช่สัตว์

จากการศึกษาที่ตีพิมพ์ในปี 2548 และ 2549 การระบุและพัฒนาวัคซีนและยาใหม่ ๆ เพื่อรักษาโรคซาร์สเป็นสิ่งสำคัญสำหรับรัฐบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขทั่วโลกในเวลานั้น [10] [11] [12]ในปี 2020 ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือรักษาที่พิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิผลต่อโรคซาร์สในมนุษย์ [13] [14]นอกจากนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเมอร์สที่พิสูจน์แล้ว [15]เมื่อโรคเมอร์สเป็นที่แพร่หลายเชื่อกันว่าการวิจัยโรคซาร์สที่มีอยู่อาจเป็นแม่แบบที่มีประโยชน์ในการพัฒนาวัคซีนและการบำบัดรักษาโรค MERS-CoV [13] [16]ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 มีวัคซีนเมอร์ส (ที่ใช้ดีเอ็นเอ) หนึ่งวัคซีนซึ่งเสร็จสิ้น การทดลองทางคลินิกระยะที่ 1 ในมนุษย์[17]และอีก 3 ชนิดที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยทั้งหมดเป็นวัคซีนป้องกันไวรัส: adenoviral-vectored 2 ชนิด (ChAdOx1 -MERS, BVRS-GamVac) และ MVA-vectored (MVA-MERS-S) หนึ่งรายการ [18]

ความเร่งด่วนในการสร้างวัคซีนสำหรับ COVID ‑ 19 นำไปสู่ตารางการบีบอัดที่ทำให้ระยะเวลาการพัฒนาวัคซีนมาตรฐานสั้นลงในบางกรณีรวมขั้นตอนการทดลองทางคลินิกเป็นเวลาหลายเดือนโดยทั่วไปกระบวนการจะดำเนินการตามลำดับเป็นเวลาหลายปี [19]มีการประเมินขั้นตอนหลายขั้นตอนตลอดเส้นทางการพัฒนารวมถึงระดับความเป็นพิษที่ยอมรับได้ของวัคซีน (ความปลอดภัย) การกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรที่มีช่องโหว่ความจำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพของวัคซีนระยะเวลาในการป้องกันการฉีดวัคซีนระบบการจัดส่งแบบพิเศษ (เช่น ทางปากหรือทางจมูกแทนที่จะฉีด) สูตรยาความคงตัวและลักษณะการเก็บรักษาการอนุญาตใช้ในกรณีฉุกเฉินก่อนการออกใบอนุญาตอย่างเป็นทางการการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการปรับขนาดเป็นพันล้านโดสและการเผยแพร่วัคซีนที่ได้รับอนุญาต [6] [20]ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยทางคลินิกซึ่งโดยปกติจะเป็นกระบวนการตามลำดับซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี - กำลังถูกบีบอัดให้อยู่ในการทดลองด้านความปลอดภัยประสิทธิภาพและการใช้ยาพร้อมกันในช่วงหลายเดือนซึ่งอาจส่งผลต่อการประกันความปลอดภัย [19] [21]ตัวอย่างเช่นนักพัฒนาวัคซีนของจีนและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของรัฐบาลจีนเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2020 [22]และภายในเดือนมีนาคมกำลังติดตามผู้สมัครจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงภาษาจีน จุดแข็งของเทคโนโลยีเหนือประเทศสหรัฐอเมริกาและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาวจีนเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีน [19] [23]

ตัวอย่างงานวิจัยวัคซีน COVID ‑ 19 ใน ตู้แช่แข็งของNIAID (30 มกราคม 2563)

หลังจากที่ไวรัสโคโรนาถูกแยกได้ในเดือนธันวาคม 2019 [24]ลำดับพันธุกรรมของมันได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2020 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองอย่างเร่งด่วนระหว่างประเทศเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการระบาดและเร่งพัฒนาวัคซีนป้องกัน [25] [26] [27]ตั้งแต่ต้นปี 2020 การพัฒนาวัคซีนได้รับการเร่งรัดผ่านความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนในอุตสาหกรรมยาข้ามชาติและระหว่างรัฐบาล [28]ภายในเดือนมิถุนายน 2020 บริษัท รัฐบาลองค์กรด้านสุขภาพระหว่างประเทศและกลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาผู้ได้รับวัคซีนหลายสิบรายและเตรียมโปรแกรมการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อ COVID ‑ 19 [26] [29] [30] [31]จากข้อมูลของ Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) การกระจายทางภูมิศาสตร์ของการพัฒนาวัคซีน COVID ‑ 19 ทำให้หน่วยงานในอเมริกาเหนือมีกิจกรรมประมาณ 40% เทียบกับ 30% ในเอเชีย และออสเตรเลีย 26% ในยุโรปและอีกสองสามโครงการในอเมริกาใต้และแอฟริกา [25] [28]

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 WHO กล่าวว่าไม่คาดว่าจะมีวัคซีนป้องกันโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ซึ่งเป็นไวรัสเชิงสาเหตุที่จะพร้อมใช้งานในเวลาน้อยกว่า 18 เดือน [32]อัตราการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2020 กระตุ้นความร่วมมือระหว่างประเทศและความพยายามของรัฐบาลในการจัดระเบียบทรัพยากรอย่างเร่งด่วนเพื่อสร้างวัคซีนหลายชนิดตามระยะเวลาที่สั้นลง[33]โดยมีผู้ได้รับวัคซีน 4 รายเข้ารับการประเมินในมนุษย์ในเดือนมีนาคม (ดูตาราง ของการทดลองทางคลินิกที่เริ่มในปี 2020ด้านล่าง) [25] [34]

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2020 จีนได้อนุมัติวัคซีน CanSino สำหรับการใช้งานในกองทัพอย่าง จำกัด และวัคซีนป้องกันไวรัสที่ไม่ได้ใช้งาน 2 ตัวสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง [35]เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 รัสเซียประกาศอนุมัติวัคซีน Sputnik V สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินแม้ว่าหนึ่งเดือนต่อมามีการแจกจ่ายวัคซีนเพียงเล็กน้อยเพื่อใช้นอกการทดลองระยะที่ 3 [36]

หุ้นส่วน บริษัท ไฟเซอร์-BioNTech ส่งคำขอเอื้อกับองค์การอาหารและยาสำหรับ mRNA วัคซีน BNT162b2 (ใช้งานส่วนผสม tozinameran ) 20 พฤศจิกายน 2020 [37] [38]ที่ 2 ธันวาคม 2020 สหราชอาณาจักรของ ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพหน่วยงานกำกับดูแล (MHRA) ให้ความเห็นชอบกฎระเบียบชั่วคราวสำหรับ การฉีดวัคซีนป้องกันไฟเซอร์-BioNTech , [39] [40]กลายเป็นประเทศแรกที่จะอนุมัติวัคซีนนี้และเป็นประเทศแรกในโลกตะวันตกในการอนุมัติการใช้ใด ๆ COVID-19 วัคซีน [41] [42] [43]ณ วันที่ 21 ธันวาคมหลายประเทศและสหภาพยุโรป [44]ได้อนุญาตหรืออนุมัติวัคซีน Pfizer-BioNTech COVID ‑ 19 บาห์เรนและ สหรัฐอาหรับเอมิสิทธิ์ในการตลาดได้รับฉุกเฉินสำหรับ BBIBP-CorV ผลิตโดย Sinopharm [45] [46]ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้อนุญาตการอนุญาตให้ ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) สำหรับวัคซีน Pfizer-BioNTech COVID ‑ 19 [47]หนึ่งสัปดาห์ต่อมาพวกเขาได้รับ EUA สำหรับ วัคซีนmRNA-1273ซึ่งเป็นวัคซีน Moderna [48] [49] [50]

แผนภาพแนวคิดแสดงวัคซีนสามชนิดสำหรับสร้างโปรตีน SARS-CoV-2 เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน: (1) วัคซีน RNA (2) วัคซีนหน่วยย่อย (3) วัคซีน เวกเตอร์ไวรัส

ณ เดือนมกราคม 2564 แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน 9 แพลตฟอร์มซึ่งมีเทคโนโลยีของผู้สมัครจำนวนมากที่ยังไม่ได้กำหนด - อยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพ [1] [51]แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ของผู้ได้รับวัคซีนในการทดลองทางคลินิกมุ่งเน้นไปที่โคโรนาไวรัสสไปค์โปรตีนและตัวแปรที่เป็นแอนติเจนหลักของการติดเชื้อ COVID ‑ 19 [51]แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นในปี 2020 เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของกรดนิวคลีอิก ( RNAและDNA ที่ดัดแปลงด้วยนิวคลีโอไซด์ ), พาหะของไวรัสที่ไม่ทำซ้ำ , เปปไทด์ , โปรตีนรีคอมบิแนนท์ , ไวรัสที่มีชีวิตลดทอนและไวรัสที่ปิดใช้งานแล้ว [6] [51] [52] [53]

เทคโนโลยีวัคซีนหลายอย่างที่พัฒนาขึ้นสำหรับ COVID ‑ 19 นั้นไม่เหมือนกับวัคซีนที่ใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่อยู่แล้ว แต่กำลังใช้กลยุทธ์ "รุ่นใหม่" เพื่อความแม่นยำของกลไกการติดเชื้อ COVID ‑ 19 [51] [52] [53]แพลตฟอร์มวัคซีนในการพัฒนาอาจช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการกับแอนติเจนและประสิทธิผลสำหรับกลไกการกำหนดเป้าหมายของการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ในกลุ่มย่อยของประชากรที่อ่อนแอเช่นเจ้าหน้าที่ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเด็กสตรีมีครรภ์และผู้ที่มี อ่อนแอที่มีอยู่ในระบบภูมิคุ้มกัน [51] [52]

COVID ‑ 19 แพลตฟอร์มเทคโนโลยีวัคซีนมกราคม 2564 [1]
แพลตฟอร์มโมเลกุล[i]จำนวน
ผู้สมัครทั้งหมด
จำนวนผู้สมัคร
ในการทดลองในมนุษย์
หมายเลขที่ได้รับอนุญาตใน
อย่างน้อยหนึ่งประเทศ
จำนวนประเทศที่
ได้รับอนุญาต
ไวรัสที่ปิดใช้งาน 19 5 3 14
หน่วยย่อยของโปรตีน 80 4 1 2
เวกเตอร์ไวรัสที่ไม่จำลองแบบ 35 4 3 32
ใช้ RNA 36 3 2 32
ตามดีเอ็นเอ 23 2 0 0
อนุภาคคล้ายไวรัส 19 1 0 0
การจำลองเวกเตอร์ของไวรัส 23 0 0 0
ไวรัสลดทอนชีวิต 4 0 0 0
 1. ^ เทคโนโลยีสำหรับผู้สมัครหลายสิบคนไม่มีการประกาศหรือ "ไม่ทราบ" [1]

วัคซีนอาร์เอ็นเอ

แผนผังของการดำเนินงานของนั้น วัคซีนอาร์เอ็นเอ Messenger RNA ที่มีอยู่ในวัคซีนจะเข้าสู่เซลล์และถูก แปลเป็นโปรตีนแปลกปลอมซึ่งกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

วัคซีน RNAมีRNAซึ่งเมื่อนำเข้าสู่เนื้อเยื่อที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารอาร์เอ็นเอ (mRNA) จะก่อให้เกิดเซลล์เพื่อสร้างต่างประเทศโปรตีนและกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองภูมิคุ้มกันซึ่งสอนร่างกายวิธีการระบุและทำลายเชื้อโรคหรือเซลล์มะเร็งที่สอดคล้องกัน . อาร์เอ็นเอวัคซีนบ่อย แต่ไม่เคยใช้nucleoside แก้ไข messenger RNA การส่งมอบ mRNA ทำได้โดยการสร้างโมเลกุลร่วมกันเป็นอนุภาคนาโนของไขมันซึ่งปกป้องสาย RNA และช่วยดูดซึมเข้าสู่เซลล์ [54] [55] [56] [57]

วัคซีนอาร์เอ็นเอเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ตัวแรกที่ได้รับอนุญาตในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป เมื่อวันที่มกราคม 2021 วัคซีนที่ได้รับอนุญาตประเภทนี้เป็นไฟเซอร์-BioNTech COVID-19 วัคซีน[58] [59] [60]และModerna COVID-19 วัคซีน [61] [62]

วัคซีน Adenovirus vector

วัคซีนเหล่านี้เป็นตัวอย่างของพาหะของไวรัสที่ไม่ได้ทำซ้ำโดยใช้เปลือกอะดีโนไวรัสที่มีดีเอ็นเอซึ่งเข้ารหัสโปรตีน SARS-CoV-2 [63]วัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 ที่ใช้ไวรัสโควิด -19 ไม่ได้ทำซ้ำซึ่งหมายความว่าพวกมันไม่ได้สร้างอนุภาคไวรัสใหม่ แต่ผลิตเฉพาะแอนติเจนที่กระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน [63]

เมื่อวันที่มกราคม 2021 ผู้มีอำนาจวัคซีนชนิดนี้เป็นอังกฤษOxford-แอสตร้า COVID-19 วัคซีน , [64] [65] [66]รัสเซียสปุตนิ V , [67]และจีนConvidicea วัคซีนในการทดลองทางคลินิก ได้แก่จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน Ad26.COV2.S [68] [69]

วัคซีนไวรัสที่ปิดใช้งาน

วัคซีนที่ปิดใช้งานประกอบด้วยอนุภาคของไวรัสที่เติบโตในวัฒนธรรมจากนั้นจะถูกฆ่าโดยใช้วิธีการเช่นความร้อนหรือฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อสูญเสียความสามารถในการผลิตโรคในขณะที่ยังกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน [70]

เมื่อวันที่มกราคม 2021 วัคซีนที่ได้รับอนุญาตประเภทนี้เป็นจีนCoronaVac [71] [72] [73]และBBIBP-CorV [74]เช่นเดียวกับอินเดียCovaxin วัคซีนในการทดลองทางคลินิก ได้แก่Valneva COVID-19 วัคซีน [75] [76]

วัคซีน Subunit

วัคซีนหน่วยย่อยจะนำเสนอแอนติเจนตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปโดยไม่มีอนุภาคของเชื้อโรคทั้งหมด แอนติเจนที่เกี่ยวข้องมักเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนแต่อาจเป็นโมเลกุลใดก็ได้ที่เป็นส่วนของเชื้อโรค [77]

เมื่อวันที่มกราคม 2021 วัคซีนได้รับอนุญาตเท่านั้นประเภทนี้เป็นเปปไทด์วัคซีน EpiVacCorona  [ RU ] [78]วัคซีนในการทดลองทางคลินิก ได้แก่Novavax COVID-19 วัคซีน[79]และRBD-Dimer [1] V451 วัคซีนก่อนหน้านี้ในการทดลองทางคลินิกซึ่งถูกยกเลิกเพราะมันก็พบว่าการฉีดวัคซีนอาจอาจก่อให้เกิดผลที่ไม่ถูกต้องสำหรับการทดสอบเอชไอวีที่ตามมา [80] [81]

ประเภทอื่น ๆ

ประเภทเพิ่มเติมของวัคซีนที่อยู่ในการทดลองทางคลินิกรวมถึงหลายวัคซีนดีเอ็นเอพลาสมิด , [82] [83] [84] [85] [86] [87]อย่างน้อยสองlentivirus เวกเตอร์วัคซีน[88] [89]เช่นไวรัส อนุภาค , [90]และไวรัสเปื่อยตุ่มแสดงเข็มโปรตีนโรคซาร์ส COV-2 [91]

นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบว่าวัคซีนที่มีอยู่สำหรับภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องสามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ได้หรือไม่ [92]มีหลักฐานการทดลองว่าวัคซีน BCGสำหรับวัณโรคมีผลที่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อระบบภูมิคุ้มกัน แต่ไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน COVID ‑ 19 [93]

วัคซีนที่ได้รับอนุญาตและได้รับการอนุมัติ

หน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติได้อนุญาตการใช้งานในกรณีฉุกเฉินสำหรับวัคซีนเก้าชนิด สามของผู้ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือการใช้งานเต็มรูปแบบโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวด

วัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือได้รับการอนุมัติให้ใช้เต็มรูปแบบ
วัคซีนนักพัฒนา / ผู้สนับสนุน เทคโนโลยี ระยะปัจจุบัน (ผู้เข้าร่วม) เฟสที่เสร็จสมบูรณ์[a] (ผู้เข้าร่วม)การอนุญาต
Pfizer – BioNTech วัคซีน COVID-19 (Comirnaty) [58] [59] [60]
BioNTech , Pfizer , Fosun Pharma
วัคซีนอาร์เอ็นเอ ( modRNAห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนของไขมัน )ระยะที่ 3 (43,448)
แบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอก
ผลลัพธ์เชิงบวกจากการวิเคราะห์ระหว่างกาลได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [94]และเผยแพร่ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยรายงานประสิทธิภาพโดยรวมที่ 95% [95] [96]
สถานที่ตั้ง:เยอรมนีสหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา:ก.ค.  2563 - พ.ย.  2563 [97] [98]
Phase I – II (45)
Strong RBD-binding IgGและการตอบสนองของแอนติบอดีที่เป็นกลางถึงจุดสูงสุด 7 วันหลังจากได้รับยาบูสเตอร์การตอบสนองของเซลล์ CD4 + และ CD8 + T ที่แข็งแกร่งความทนทานที่ไม่ได้กำหนด [99]
ระยะเวลา:พฤษภาคม 2563 -
วัคซีน Moderna COVID-19 [61] [62]
Moderna , NIAID , BARDA , CEPI
วัคซีนอาร์เอ็นเอ ( modRNAห่อหุ้มด้วยอนุภาคนาโนของไขมัน )ขั้นตอนที่สาม (30,000)
Interventional; การศึกษาแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน
ผลลัพธ์เชิงบวกจากการวิเคราะห์ระหว่างกาลได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [141]และเผยแพร่เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยรายงานประสิทธิภาพโดยรวมที่ 94% [142]
สถานที่ตั้ง:สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา:ก.ค. 2020 - ต.ค. 2022
ระยะที่ I – II (720) [143] [144]
การตอบสนองของแอนติบอดีที่เป็นกลางขึ้นอยู่กับปริมาณตามกำหนดเวลาสองครั้ง ความทนทานบึกบึน [145] [146] [147]
สถานที่ตั้ง:สหรัฐอเมริกา
ระยะเวลา:มี.ค. 2563 - พ.ย. 2564
วัคซีน Oxford – AstraZeneca COVID-19 [c] [d] [64] [65] [66]
University of Oxford , AstraZeneca , CEPI
วัคซีนAdenovirus vector (ดัดแปลงลิงชิมแปนซี adenovirus vector, ChAdOx1)ขั้นตอนที่สาม (30,000)
Interventional; การศึกษาแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน [166]
ผลลัพธ์เชิงบวกจากการวิเคราะห์ระหว่างกาลของการทดลองต่อเนื่อง 4 ครั้งได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2020 และเผยแพร่ในวันที่ 8 ธันวาคม 2020 ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ที่ 70% ตั้งแต่ 62% ถึง 90% ด้วยสูตรการให้ยาที่แตกต่างกันโดยมีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเพื่อน ข้อมูลส่วนตัว. [167]
ตำแหน่ง:บราซิล (5,000), [168]สหราชอาณาจักร, อินเดีย[169]
ระยะเวลา:พ.ค. 2563 - ส.ค. 2564
Phase I – II (543)
แอนติบอดีจำเพาะ Spike ในวันที่ 28; แอนติบอดีที่ทำให้เป็นกลางหลังจากได้รับยาเสริมในวันที่ 56 [170]
Gam-COVID-Vac (Sputnik V)
สถาบันวิจัยระบาดวิทยาและจุลชีววิทยา Gamaleya
วัคซีนAdenovirus vectorระยะที่ 3 (40,000)
สุ่ม double-blind ควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย [194]
ผู้ผลิตอ้างว่าประสิทธิภาพ 91% จากการวิเคราะห์ข้อมูลของจุดควบคุมขั้นสุดท้ายของการทดลองทางคลินิกและ 100% สำหรับกรณีที่รุนแรง [195]
ตำแหน่ง:รัสเซียเบลารุส[196]อินเดีย[197] [198]เวเนซุเอลา[199]สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์[200]
ระยะเวลา:ส.ค. 2563 - พ.ค. 2564
Phase I – II (76) การ
ทำให้แอนติบอดีเป็นกลางและการตอบสนองของเซลล์ T [201]
สถานที่:รัสเซีย
ระยะเวลา:มิ.ย. 2020 [201] - ก.ย. 2020
BBIBP-CorV [74]
Sinopharm : Beijing Institute of Biological Products, Wuhan Institute of Biological Products
วัคซีนSARS-CoV-2 ที่ปิดใช้งานแล้ว ( vero cells )ระยะที่ 3 (48,000)
สุ่มควบคุมด้วยยาหลอกแบบคู่ขนานเพื่อประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการป้องกัน
การวิเคราะห์ภายในของ Sinopharm ระบุประสิทธิภาพ 79% [217]
สถานที่ตั้ง:สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์บาห์เรนจอร์แดน[218]อาร์เจนตินา[219]โมร็อกโก[220]เปรู[221]
ระยะเวลา:ก.ค. 2563 - ก.ค. 2564
Phase I – II (320) การ
ทำให้แอนติบอดีเป็นกลางในวันที่ 14 หลังการฉีด 2 ครั้ง[222]
สถานที่ตั้ง:จีน
ระยะเวลา:เม.ย. 2563 - มิ.ย. 2563
CoronaVac [71] [72] [73]
Sinovac
วัคซีนSARS-CoV-2 ที่ปิดใช้งานระยะที่ 3 (33,620)
แบบ double-blind, randomized, placebo-controlled เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ผลลัพธ์เชิงบวกจากการวิเคราะห์ระหว่างกาลของตัวอย่างขนาดเล็กได้รับการประกาศโดยตุรกีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2020 โดยมีประสิทธิภาพ 91% [233]อินโดนีเซียประกาศผลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 11 มกราคมโดยมีประสิทธิภาพโดยรวม 65% [234]วัคซีนมีประสิทธิภาพ 50% ในการป้องกันการติดเชื้อตามอาการในการทดลองของบราซิล [235]
ตำแหน่ง:บราซิล (15,000); [236]ชิลี (3,000); [237]อินโดนีเซีย (1,620); ตุรกี (13,000) [238]
ระยะเวลา:ก.ค. 2563 - ต.ค. 2564 ในบราซิล; ส.ค. 2020 - ม.ค. 2021 ในอินโดนีเซีย
ระยะที่ 2 (600) การสร้าง
ภูมิคุ้มกันกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ seroconversion 92% ในขนาดที่ต่ำกว่าและ 98% ในขนาดที่สูงขึ้นหลังจาก 14 วัน[239]
สถานที่:จีน
ระยะเวลา:พฤษภาคม 2020 -
Ad5-nCoV (Convidicea)
CanSino Biologics , Beijing Institute of Biotechnology of the Academy of Military Medical Sciences
วัคซีนAdenovirus vector ( เวกเตอร์recombinant adenovirus type 5)Phase III (40,000)
Global multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled เพื่อประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัยและความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน
สถานที่ตั้ง:จีนอาร์เจนตินาชิลี[245]เม็กซิโก[246]ปากีสถาน[247]รัสเซีย[248]ซาอุดีอาระเบีย[249] [250]
ระยะเวลา:มี.ค. - ธ.ค. 2020 จีน; ก.ย. 2563 - ธ.ค. 2564 ปากีสถาน ก.ย. 2020 - พ.ย. 2020 รัสเซีย[248]
ระยะที่ 2 (508) การ
ทำให้แอนติบอดีเป็นกลางและการตอบสนองของเซลล์ T [251]
EpiVacCorona  [ ru ] [78]
เวกเตอร์
วัคซีนเปปไทด์[78]ระยะที่ 3 (40,000)
สุ่มตาบอดสองข้างควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัย
สถานที่:รัสเซีย[254]
ระยะเวลา:พ.ย. 2563 - ธ.ค. 2564
Phase I – II (100)
การศึกษาแบบสุ่มที่เรียบง่ายตาบอดควบคุมด้วยยาหลอกการศึกษาแบบสุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยการเกิดปฏิกิริยาและการสร้างภูมิคุ้มกัน[78]
สถานที่:รัสเซีย
ระยะเวลา:ก.ค. 2563 [78] - ก.ย. 2563 [255]
BBV152 (Covaxin)
Bharat Biotech , Indian Council of Medical Research
วัคซีนSARS-CoV-2 ที่ปิดใช้งานระยะที่ 3 (25,800)
สุ่มผู้สังเกตตาบอดควบคุมด้วยยาหลอก[260]
สถานที่:อินเดีย[261]
ระยะเวลา:พ.ย. 2563 - มี.ค. 2564
ระยะที่ 1 (375)
การตอบสนองของแอนติบอดีที่เป็นกลางขึ้นอยู่กับปริมาณตามกำหนดเวลาสองขนาด รายงาน Phase II ที่รอดำเนินการ [262]

ผู้สมัครวัคซีน

COVID ‑ วัคซีนสำหรับผู้สมัคร 19 รายในการทดลองระยะ I – III [1] [263] [264]
ผู้สมัครวัคซีน
นักพัฒนาและผู้สนับสนุน
เทคโนโลยี
การออกแบบเฟสปัจจุบัน (ผู้เข้าร่วม)
เฟสที่เสร็จสมบูรณ์[e] (ผู้เข้าร่วม)
การตอบสนองของภูมิคุ้มกัน
รอการอนุมัติ
Ad26.COV2.S [68] [69]
Janssen Pharmaceutica ( Johnson & Johnson ), BIDMC
วัคซีนAdenovirus vector (adenovirus serotype 26)ระยะที่ 3 (40,000) ผลบวก
แบบสุ่มตาบอดที่ควบคุมด้วยยาหลอก
ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 [265]
สถานที่:สหรัฐอเมริกาอาร์เจนตินาบราซิลชิลีโคลอมเบียเม็กซิโกเปรู ฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้และยูเครน
ระยะเวลา:ก.ค. 2563 - 2566
Phase I – II (1,045)
Neutralizing-antibody titers ต่อไวรัสชนิด wild ถูกตรวจพบใน 90% หรือมากกว่าของผู้เข้าร่วมทั้งหมดในวันที่ 29 หลังจากได้รับวัคซีนครั้งแรกและถึง 100% ในวันที่ 57 โดยมี titers เพิ่มขึ้นอีกโดยไม่คำนึงถึง ปริมาณวัคซีนหรือกลุ่มอายุ ไทเทอร์ยังคงมีเสถียรภาพจนถึงอย่างน้อยวันที่ 71 [266]
NVX-CoV2373 / SARS-CoV-2 rS พร้อมตัวเสริม Matrix-M1 [79]
Novavax , CEPI
วัคซีนหน่วยย่อย ( SARS-CoV-2 recombinant spike protein nanoparticle with adjuvant )ระยะที่สาม (45,000) การ
ทดลองแบบสุ่มผู้สังเกตตาบอดควบคุมด้วยยาหลอก[269]
สถานที่:สหราชอาณาจักร (15,000); สหรัฐฯเม็กซิโก (30,000) [270]
ระยะเวลา:ก.ย. 2563 - ม.ค. 2564 (สหราชอาณาจักร); ธ.ค. 2020 - มี.ค. 2021 (สหรัฐฯ, เม็กซิโก)
Phase I – II (131)
IgGและการตอบสนองของแอนติบอดีที่เป็นกลางโดยใช้สารเสริมหลังการให้ยาเสริม [271]
ZF2001 (RBD-Dimer) [1]
Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd.
วัคซีนย่อย ( recombinant )ระยะที่ 3 (29,000)
สุ่ม, ตาบอดสองข้าง, ควบคุมด้วยยาหลอก[272]
สถานที่ตั้ง:จีนเอกวาดอร์อินโดนีเซียมาเลเซียปากีสถานอุซเบกิสถาน[273] [274]
ระยะเวลา:ธ.ค. 2563 - เม.ย. 2565
เฟส II (900)
การแทรกแซง; randomized, double-blind, placebo-controlled [275]
สถานที่ตั้ง: Chongqing
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2564
Zorecimeran (CVnCoV)
CureVac , CEPI
วัคซีนอาร์เอ็นเอ (อาร์เอ็นเอที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยน) [276]ระยะที่ 3 (36,500) [277]
ระยะที่ 2b / 3: การทดลองประสิทธิภาพหลายศูนย์และความปลอดภัยในผู้ใหญ่
สถานที่ตั้ง:อาร์เจนตินาเบลเยียมโคลอมเบียสาธารณรัฐโดมินิกันฝรั่งเศสเยอรมนีเม็กซิโกเนเธอร์แลนด์ปานามาเปรูสเปน
ระยะเวลา:พ.ย. พ.ศ. 2563 -?
ระยะที่ I – II (944) [278] [279]
ระยะที่ 1 (284): ตาบอดบางส่วนควบคุมการเพิ่มขนาดยาเพื่อประเมินความปลอดภัยการเกิดปฏิกิริยาและความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกัน
Phase IIa (660): ผู้สังเกตการณ์บางส่วนตาบอด, หลายศูนย์, ควบคุม, การยืนยันขนาดยา
สถานที่:เบลเยี่ยม (PI), เยอรมัน (PI), ปานามา (IIa), เปรู (IIa)
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ต.ค. 2564
ZyCoV-D [82]
Cadila Healthcare
วัคซีน DNA ( พลาสมิดที่แสดงโปรตีนSARS-CoV-2 S )Phase III (26,000) [280]
Location (s): India [281]
Duration: Jan 2021 -?
Phase I – II (1,000)
Interventional; randomized, double-blind, placebo-controlled [282] [283]
สถานที่ตั้ง:อินเดีย
ระยะเวลา:ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564
CoVLP [90]
Medicago , GSK
อนุภาคคล้ายไวรัส[f] ( recombinant , จากพืชด้วยAS03 )Phase II – III (30,612)
เหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยการสุ่มผู้สังเกตการณ์ตาบอดควบคุมด้วยยาหลอก[285]
สถานที่:แคนาดา
ระยะเวลา:พ.ย. 2563 - เม.ย. 2565
ระยะที่ 1 (180) การ
ทำให้แอนติบอดีเป็นกลางในวันที่ 42 หลังการฉีดครั้งแรก (วันที่ 21 หลังการฉีดครั้งที่สอง) อยู่ที่ระดับ 10 เท่าของผู้รอดชีวิตจาก COVID-19
IIBR-100 (Brilife) [91]
สถาบันอิสราเอลเพื่อการวิจัยทางชีววิทยา
วัคซีนป้องกันโรคปากมดลูกอักเสบ ( recombinant )Phase II (1,000) [286]
สถานที่:อิสราเอล
ระยะเวลา:ธ.ค. 2020 - ฤดูใบไม้ผลิ 2021
ระยะที่ 1 (80) [91]
ผู้ป่วย (อายุ 18–55 ปี) สุ่มได้รับ IIBR-100 เพียงครั้งเดียวในขนาดต่ำกลางหรือสูงหรือน้ำเกลือหรือสองครั้งในขนาดต่ำหรือน้ำเกลือ 28 วันที่ห่างกัน
Location (s): Israel
Duration:ต.ค. - พ.ย. 2563
FINLAY-FR-2 (SOBERANA 02)
Instituto Finlay de Vacunas
วัคซีนคอนจูเกต [287]ระยะที่ 2 (910) [288]
การจัดสรร: การทดลองแบบสุ่มควบคุม กำบัง: Double Blind กลุ่มควบคุม: ยาหลอก การออกแบบการศึกษา: คู่ขนาน
Location (s): Cuba
Duration:ม.ค. - มี.ค. 2564
ระยะที่ 1 (40) [289]
การจัดสรร: การทดลองที่ควบคุมโดยไม่สุ่ม กำบัง: เปิด กลุ่มควบคุม: ไม่มีการควบคุม การออกแบบการศึกษา: Adaptive, Sequential
Location (s): Cuba
Duration: Nov 2020 - Jan 2021
INO-4800 [g] [83] [84]
Inovio , CEPI , Korea National Institute of Health , International Vaccine Institute
วัคซีนดีเอ็นเอ (พลาสมิดส่งโดยการอิเล็กโตรโพเรชั่น )ระยะที่ 1 - 2 (40)
สถานที่:สหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้
ระยะเวลา:เม.ย. - พ.ย. 2020
รายงาน Preclinical
รอดำเนินการ Phase I
ไม่มีชื่อ[290]
สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์จีน
วัคซีนSARS-CoV-2 ที่ปิดใช้งานระยะที่ I – II (942) สถานที่
แบบสุ่มตาบอดสองชั้นศูนย์เดียวควบคุมด้วยยาหลอก
: เฉิงตู
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2564
พรีคลินิก
AG0301-COVID ‑ 19 [85]
AnGes Inc. , [291] AMED
วัคซีนดีเอ็นเอ (พลาสมิด)Phase I – II (30)
Non-randomized, single-center, two doses
สถานที่ตั้ง: โอซาก้า
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ก.ค. 2564
พรีคลินิก
Lunar-COV19 / ARCT-021 [292] [293]
Arcturus Therapeutics
วัคซีนอาร์เอ็นเอ Phase I – II (92)
Randomized, double-blinded
Location (s): Singapore
Duration: Aug 2020 -?
พรีคลินิก
VLA2001 [75] [76]
วัลเนวา
วัคซีนSARS-CoV-2 ที่ปิดใช้งานPhase I – II (150) สถานที่
แบบสุ่มหลายจุดกึ่งกลาง
:สหราชอาณาจักร
ระยะเวลา:ธ.ค. 2563 - ก.พ. 2564
พรีคลินิก
COVID ‑ 19 / aAPC [88]
Shenzhen Genoimmune Medical Institute [294]
วัคซีนLentiviral vector (พร้อมminigeneดัดแปลงaAPCs )Phase I (100)
Location (s): Shenzhen
Duration: Mar 2020 - 2023
พรีคลินิก
LV-SMENP-DC [89]
Shenzhen Genoimmune Medical Institute [294]
วัคซีนLentiviral vector (พร้อมminigeneดัดแปลงDCs )Phase I (100)
Location (s): Shenzhen
Duration: Mar 2020 - 2023
พรีคลินิก
LNP-nCoVsaRNA [295]หน่วยทดลองทางคลินิก
MRC ที่Imperial College London
วัคซีนอาร์เอ็นเอ ระยะที่ 1 (105) การ
ทดลองแบบสุ่มโดยมีการศึกษาการเพิ่มขนาดยา (15) และการศึกษาความปลอดภัยเพิ่มเติม (อย่างน้อย 200)
สถานที่ตั้ง:สหราชอาณาจักร
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ก.ค. 2564
พรีคลินิก
GRAd-COV2 [296] [297]
ReiThera, Lazzaro Spallanzani สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติ
วัคซีนAdenovirus vector (ดัดแปลงลิงชิมแปนซี adenovirus vector, GRAd)ระยะที่ 1 (90) [298]
ผู้ป่วย (สองกลุ่ม: 18–55 และ 65–85 ปี) สุ่มได้รับ GRAd-COV2 หรือยาหลอกในปริมาณที่เพิ่มขึ้นสามครั้งจากนั้นจะตรวจติดตามในช่วง 24 สัปดาห์ 93% ของอาสาสมัครที่ได้รับ GRAd-COV2 พัฒนาต่อต้านร่างกาย
สถานที่: โรม
ระยะเวลา:ส.ค. - ธ.ค. 2020
พรีคลินิก
GX-19 [86] [87]
Genexine consortium, [299] สถาบันวัคซีนนานาชาติ
วัคซีนดีเอ็นเอ เฟส I (40)
สถานที่: โซล
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - มิ.ย. 2565
พรีคลินิก
SCB-2019 [300] [301]
Clover Biopharmaceuticals, [302] GSK , CEPI
วัคซีน Subunit ( หน่วยย่อยของSpike protein trimeric พร้อมAS03 )เฟส 1 (150)
สถานที่: เพิร์ ธ
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - มี.ค. 2564
พรีคลินิก
COVAX-19 [303]
Vaxine Pty Ltd [304]
วัคซีนย่อย ( โปรตีนรีคอมบิแนนท์ )เฟส I (40)
สถานที่: แอดิเลด
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ก.ค. 2564
พรีคลินิก
ไม่มีชื่อ[305]
PLA Academy of Military Science , Walvax Biotech [306]
วัคซีนอาร์เอ็นเอ Phase I (168)
สถานที่:ประเทศจีน
ระยะเวลา:มิ.ย. 2563 - ธ.ค. 2564
พรีคลินิก
HGC019 [307]
Gennova Biopharmaceuticals, HDT Biotech Corporation [308]
วัคซีนอาร์เอ็นเอ Phase I (120) [309]
สถานที่: อินเดีย
ระยะเวลา:ม.ค. 2564 -
พรีคลินิก
Bangavax [310] [311] Globe Biotech Ltd แห่งบังกลาเทศวัคซีนอาร์เอ็นเอ ระยะที่ 1 (100) [310] [312] สถานที่
ทดลองแบบกลุ่มคู่ขนานแบบสุ่ม
:บังกลาเทศ
ระยะเวลา:ก.พ. 2564 - ก.พ. 2565 [313]
พรีคลินิก
ไม่มีชื่อ[314]
Biological E. Limited, Baylor College of Medicine [315]
วัคซีนSARS-CoV-2 ที่ปิดใช้งาน (โดยใช้แอนติเจน)Phase I – II (360) [316] สถานที่
ทดลองแบบกลุ่มคู่ขนานแบบสุ่ม
:อินเดีย
ระยะเวลา:พ.ย. 2563 - ก.พ. 2564
พรีคลินิก
Nano Covax [317]
Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC
รีคอมบิแนนท์สไปค์ โปรตีน[318]เฟส I (60) [317]
สถานที่: เวียดนาม
ระยะเวลา:ธ.ค. 2563 - ม.ค. 2564

ผ่านการทดสอบทางคลินิกในหนูหนูแฮมสเตอร์และลิง ได้รับการอนุมัติสำหรับการทดลองทางคลินิกของมนุษย์โดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม [318]
PTX-COVID19-B [319]
Providence Therapeutics
วัคซีนอาร์เอ็นเอ ระยะที่ 1 (60) [319]
สถานที่: แคนาดา
ระยะเวลา:ม.ค. 2564 - พ.ค. 2564
พรีคลินิก
SARS-CoV-2 Sclamp / V451 [80] [81]
UQ , Syneos Health , CEPI , Seqirus
วัคซีน Subunit ( โปรตีนเข็มที่มีความเสถียรของโมเลกุลที่ยึดด้วยMF59 )ยุติ (120)
แบบสุ่ม, double-blind, placebo-controlled, dose-range
พบการทดสอบเอชไอวีที่เป็นบวกเท็จในผู้เข้าร่วม
สถานที่: บริสเบน
ระยะเวลา:ก.ค. - ต.ค. 2020
V590 [320]และV591 / MV-SARS-CoV-2 [321] Merck & Co. (Themis BIOscience), Institut Pasteur , University of Pittsburgh's Center for Vaccine Research (CVR), CEPI ยุติในระหว่างการทดลองระยะที่ 1 (รายละเอียดรอการเผยแพร่) ของ V590 และ V591 เนื่องจาก "การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันด้อยกว่าที่พบหลังจากการติดเชื้อตามธรรมชาติและรายงานสำหรับวัคซีน SARS-CoV-2 / COVID-19 อื่น ๆ " [322]
 1. ^ เฟสล่าสุดพร้อมเผยแพร่ผลงาน
 2. ^ อนุมัติสหรัฐยังรวมถึงสามประเทศอธิปไตยในขนาดกะทัดรัดของสมาคมฟรี : ปาเลาที่หมู่เกาะมาร์แชลล์และไมโครนีเซีย [123] [124]
 3. ^ Serum Institute of Indiaจะผลิตวัคซีน ChAdOx1  nCoV-19สำหรับอินเดีย [163]และประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางอื่น ๆ [164]
 4. ^ ชื่อฟอร์ด: ChAdOx1  nCoV-19 การผลิตในประเทศบราซิลที่จะต้องดำเนินการโดยมูลนิธิ Oswaldo Cruz [165]
 5. ^ เฟสล่าสุดพร้อมเผยแพร่ผลงาน
 6. ^ อนุภาคคล้ายไวรัสที่ปลูกใน Nicotiana benthamiana [284]
 7. ^ South Korean Phase I – II ควบคู่ไปกับ Phase I ในสหรัฐอเมริกา

อุบัติการณ์สะสมของการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ที่มีอาการหลังจากได้รับวัคซีน Pfizer – BioNTech (tozinameran) ครั้งแรกหรือยาหลอกในการทดลองทางคลินิกแบบ double-blind (สีแดง: ยาหลอก; สีน้ำเงิน: tozinameran) [323]

ประสิทธิผลของวัคซีนใหม่จะถูกกำหนดโดยการรับรู้ความสามารถของตน [98]ในกรณีของ COVID ‑ 19 ประสิทธิภาพของวัคซีน67% อาจเพียงพอที่จะชะลอการแพร่ระบาดได้ แต่ก็ถือว่าวัคซีนให้ภูมิคุ้มกันฆ่าเชื้อซึ่งจำเป็นต่อการป้องกันการแพร่เชื้อ ประสิทธิภาพของวัคซีนสะท้อนถึงการป้องกันโรคซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ดีในการแพร่เชื้อ SARS-CoV-2 เนื่องจากผู้ที่ไม่มีอาการสามารถติดเชื้อได้สูง [324]สหรัฐอเมริกาอาหารและยา (FDA) และองค์การยาแห่งยุโรป (EMA) ตั้งตัด 50% ขณะที่การรับรู้ความสามารถที่จำเป็นในการอนุมัติ COVID-19 วัคซีน [325] [326]ในฐานะของ 7 ประสิทธิผลมกราคมอนุญาตและได้รับการอนุมัติวัคซีนได้แสดงให้เห็นตั้งแต่ 62-90% สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน Oxford-แอสตร้า (สูตรยาต่างๆ) ถึง 95% สำหรับPfizer-BioNTech COVID-19 วัคซีน [327] [328] BBV152ไม่ได้เผยแพร่ผลประสิทธิภาพ ณ วันที่ 7 มกราคม [329]ด้วยBBIBP-CorV Sinopharm ประกาศประสิทธิภาพของวัคซีนเท่ากับ 79% ซึ่งต่ำกว่า 86% ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประกาศเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้ผลการวิเคราะห์ระหว่างกาลของการทดลองระยะที่ 3 ที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม [330]ด้วยCoronaVacหลังจากความล่าช้าในการปล่อยผลออกมาสามครั้ง[331] Instituto Butantanประกาศในเดือนมกราคม 2021 ว่าวัคซีนได้ผล 78% ในกรณีที่ไม่รุนแรงและได้ผล 100% กับการติดเชื้อที่รุนแรงและปานกลางโดยอ้างอิงจาก COVID 220 ‑ 19 รายจาก 13,000 ราย อาสาสมัคร. Butantan ปฏิเสธที่จะอธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีการคำนวณอัตราประสิทธิภาพ [332]ประสิทธิภาพของวัคซีน Moderna COVID-19คือ 96% สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ถึง 64 ปี[333]วัคซีน Novavax พบว่าได้ผล 89% ในสหราชอาณาจักร [334]

สายพันธุ์ SARS-CoV-2

ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2020 มีการระบุตัวแปร SARS-CoV-2 ( VOC-202012/01 ) ใหม่ในสหราชอาณาจักร [335]ในขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าตัวแปรนี้มีจำนวนการสืบพันธุ์ (R) เพิ่มขึ้นโดยประมาณ0.4 หรือมากกว่าและเพิ่มความสามารถในการแพร่เชื้อได้ถึง 70% แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง [336]

นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์แอฟริกาใต้ (501.V2) ซึ่งเชื่อว่าสามารถติดต่อได้มากกว่า [337]

ผลการวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าทั้งวัคซีน Pfizer และ Moderna สามารถป้องกันตัวแปรในสหราชอาณาจักรได้ [338]อย่างไรก็ตามมันมีประสิทธิผลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับตัวแปรของแอฟริกาใต้โดย Moderna รายงานว่าวัคซีนในปัจจุบันผลิตแอนติบอดีเพียงหนึ่งในหกของแอนติบอดีเพื่อตอบสนองต่อตัวแปรของแอฟริกาใต้เมื่อเทียบกับไวรัสดั้งเดิม พวกเขาได้เปิดตัวการทดลองวัคซีนใหม่เพื่อรับมือกับสายพันธุ์แอฟริกาใต้ [339]

ณ เดือนกันยายน 2020ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนสิบเอ็ดรายในการพัฒนาทางคลินิกใช้ยาเสริมเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน [51]ภูมิคุ้มกันเสริมเป็นสารที่มีส่วนผสมของวัคซีนที่จะยกระดับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันให้กับแอนติเจนเช่น COVID-19 ไวรัสหรือเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ [340]โดยเฉพาะอาจใช้สารเสริมในการกำหนดผู้สมัครวัคซีน COVID ‑ 19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพในการลดหรือป้องกันการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ในผู้ที่ได้รับวัคซีน [340] [341] Adjuvants ที่ใช้ในสูตรวัคซีน COVID ‑ 19 อาจมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ไวรัส COVID ‑ 19 ที่ถูกปิดใช้งานและวัคซีนที่ใช้โปรตีนหรือเวกเตอร์ recombinant [341] เกลืออลูมิเนียมหรือที่เรียกว่า "สารส้ม" เป็นสารเสริมชนิดแรกที่ใช้สำหรับวัคซีนที่ได้รับอนุญาตและเป็นตัวเลือกเสริมในวัคซีนเสริม 80% บางชนิด [341]สารส้มเสริมสร้างกลไกระดับโมเลกุลและเซลล์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันรวมถึงการปล่อยไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการอักเสบ [340] [341]

ประเทศ ฉีดวัคซีนแล้ว * [b]% ของป๊อป [ค]
   โลก * [d]86,761,2581.1%
 สหรัฐ26,190,0007.9%
 จีน * [d]22,767,0001.6%
 สหภาพยุโรป9,322,0472.1%
 ประเทศอังกฤษ7,891,18411.6%
 อังกฤษ6,816,94512.1%
 อิสราเอล2,932,53833.9%
 อินเดีย * [d]2,928,0530.2%
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2,756,60627.9%
 ตุรกี * [d]1,928,3512.3%
 เยอรมนี1,799,4812.2%
 อิตาลี1,794,6302.4%
 บราซิล1,656,8510.8%
 ฝรั่งเศส1,234,7311.8%
 สเปน1,202,8592.6%
 โปแลนด์ * [d]1,097,0362.4%
 รัสเซีย * [d]1,000,0000.7%
 แคนาดา * [d]933,1302.5%
 เม็กซิโก * [d]657,8420.5%
 โรมาเนีย * [d]647,0002.9%
 สกอตแลนด์515,8559.4%
 เซอร์เบีย * [d]426,6156.3%
 อินโดนีเซีย * [d]416,2990.2%
 เวลส์362,25311.5%
 อาร์เจนตินา344,0340.6%
 โปรตุเกส * [d]315,7373.1%
 ซาอุดีอาระเบีย * [d]295,5300.9%
 เบลเยี่ยม266,7682.2%
 สวิตเซอร์แลนด์ * [d]262,0813.0%
 กรีซ251,3032.1%
 สวีเดน248,9912.3%
 เดนมาร์ก228,8753.2%
 สาธารณรัฐเช็ก222,8442.1%
 เนเธอร์แลนด์ * [d]215,4981.3%
 ไอร์แลนด์เหนือ196,13110.4%
 ฮังการี175,2831.8%
 ออสเตรีย174,2621.9%
 บาห์เรน169,44010.0%
 ไอร์แลนด์161,5003.0%
 ฟินแลนด์137,5512.5%
 สโลวาเกีย117,3772.2%
 สิงคโปร์113,0001.9%
 นอร์เวย์100,3431.9%
 โครเอเชีย * [d]80,0002.0%
 ลิทัวเนีย67,7942.5%
 ชิลี67,1110.3%
 สโลวีเนีย52,2142.5%
 คอสตาริกา48,1280.9%
 เซเชลส์ * [d]28,77929.3%
 บัลแกเรีย26,7530.4%
 เอสโตเนีย26,4122.0%
 โอมาน24,7730.5%
 มอลตา22,1625.0%
 ลัตเวีย * [d]22,1241.2%
 ไซปรัส15,3221.8%
 ยิบรอลตาร์12,33236.6%
 ไซปรัสเหนือ * [d]11,0002.9%
 ไอซ์แลนด์10,7023.1%
 ลักเซมเบิร์ก9,8901.6%
 ปานามา * [d]6,4200.2%
 เกาะแมน5,2436.2%
 เมียนมาร์ * [d]3,8000.0%
 เอกวาดอร์ * [d]2,9820.0%
 เบอร์มิวดา * [d]2,9324.7%
 คูเวต * [d]2,5000.1%

แหล่งที่มา

รายการของ แหล่งที่มาตามประเทศ

หมายเหตุ

 1. ^ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่นี้ ความถี่ในการรายงานแต่ละประเทศแตกต่างกันไป
 2. ^ * จำนวนบุคคลที่ไม่ซ้ำกันที่ได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 3. ^ เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ได้รับวัคซีน COVID-19 อย่างน้อยหนึ่งครั้ง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
 4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x ข้อมูลขึ้นอยู่กับปริมาณทั้งหมดที่ได้รับไม่ใช่ครั้งแรกเท่านั้น

ณ วันที่ 27 มกราคม 2564 มีการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID ‑ 19 จำนวน 82.48 ล้านครั้งทั่วโลกโดยอ้างอิงจากรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้านสุขภาพแห่งชาติ [343]

ในช่วงที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วตามระยะเวลาและขนาดของการติดเชื้อ COVID ‑ 19 ในปี 2020 องค์กรระหว่างประเทศเช่น WHO และ CEPI ผู้พัฒนาวัคซีนรัฐบาลและอุตสาหกรรมกำลังประเมินการกระจายของวัคซีนในที่สุด [344]แต่ละประเทศที่ผลิตวัคซีนอาจได้รับการชักชวนให้สนับสนุนผู้เสนอราคาสูงสุดสำหรับการผลิตหรือให้บริการครั้งแรกในประเทศของตน [345] [346] [347] [348]ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าควรมีวัคซีนที่ได้รับอนุญาตและราคาไม่แพงสำหรับผู้ที่อยู่แนวหน้าด้านการดูแลสุขภาพและมีความต้องการมากที่สุด [345] [346] [348]ในเดือนเมษายนมีรายงานว่าสหราชอาณาจักรตกลงที่จะทำงานร่วมกับอีก 20 ประเทศและองค์กรระดับโลกรวมทั้งฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเพื่อหาวัคซีนและแบ่งปันผลลัพธ์และพลเมืองสหราชอาณาจักรจะไม่ได้รับ สิทธิพิเศษในการเข้าถึงวัคซีน COVID ‑ 19 ใหม่ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ได้รับเงินภาษี [349]บริษัท หลายแห่งวางแผนที่จะผลิตวัคซีนในราคาที่ต่ำเกินจริงจากนั้นจึงเพิ่มราคาเพื่อผลกำไรในภายหลังหากจำเป็นต้องฉีดวัคซีนประจำปีและเมื่อประเทศต่างๆสร้างสต็อกสำหรับความต้องการในอนาคต [348]

รายงาน CEPI เดือนเมษายนปี 2020 ระบุว่า: "การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งระหว่างผู้พัฒนาวัคซีนผู้ควบคุมผู้กำหนดนโยบายผู้ให้ทุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขและรัฐบาลจะต้องมีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครวัคซีนระยะสุดท้ายที่มีแนวโน้มจะสามารถผลิตได้ในปริมาณที่เพียงพอและจัดหาอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภูมิภาคที่มีทรัพยากรต่ำ [350]องค์การอนามัยโลกและ CEPI กำลังพัฒนาทรัพยากรทางการเงินและแนวทางสำหรับการติดตั้งวัคซีน COVID CO 19 ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทั่วโลกโดยตระหนักถึงความจำเป็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและกลุ่มประชากร [351] [344] [352] [353]ตัวอย่างเช่นวัคซีน COVID ‑ 19 ที่ประสบความสำเร็จน่าจะถูกจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นอันดับแรก และประชากรที่มีความเสี่ยงมากที่สุดที่จะเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID ‑ 19 เช่นผู้สูงอายุหรือ หนาแน่น คนยากจน [354] [355] WHO, CEPI และ GAVI ได้แสดงความกังวลว่าประเทศที่ร่ำรวยไม่ควรได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงวัคซีน COVID ‑ 19 ที่มีอยู่ทั่วโลก แต่การปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจำเป็น จัดการปัญหาสุขภาพของประชาชนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด [350] [352] [354]

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2020 Alex Azarรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ประกาศภายใต้พระราชบัญญัติการเตรียมพร้อมและความพร้อมในกรณีฉุกเฉินของประชาชนสำหรับมาตรการทางการแพทย์ต่อโควิด V 19 ซึ่งครอบคลุม "วัคซีนใด ๆ ที่ใช้ในการรักษาวินิจฉัยรักษาป้องกัน หรือบรรเทา COVID ‑ 19 หรือการแพร่กระจายของ SARS-CoV-2 หรือไวรัสที่กลายพันธุ์จากสิ่งนั้น "และระบุว่าคำประกาศนี้ยับยั้ง" ความรับผิดที่อ้างว่าผู้ผลิตเพิกเฉยต่อการสร้างวัคซีนหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการด้านสุขภาพในการกำหนด ปริมาณที่ไม่ถูกต้องไม่มีเจตนาประพฤติมิชอบ”. [356]คำประกาศนี้มีผลบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกาจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2567 [356]

ในสหภาพยุโรปวัคซีน COVID ‑ 19 ได้รับอนุญาตภายใต้การอนุญาตทางการตลาดแบบมีเงื่อนไขซึ่งไม่ได้ยกเว้นผู้ผลิตจากการเรียกร้องความรับผิดทางแพ่งและการบริหาร [357]ในขณะที่สัญญาจัดซื้อกับผู้ผลิตวัคซีนยังคงเป็นความลับ แต่ก็ไม่มีการยกเว้นความรับผิดแม้จะไม่ทราบผลข้างเคียงในขณะที่ได้รับใบอนุญาตก็ตาม [358]

เข้าไป

ประเทศต่างๆให้คำมั่นว่าจะซื้อวัคซีน COVID-19 ในปริมาณที่เพียงพอก่อนที่จะมีปริมาณ แม้ว่าประเทศที่มีรายได้สูงจะมีเพียง 14% ของประชากรทั่วโลก แต่ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2020 พวกเขาได้ทำสัญญาที่จะซื้อ 51% ของปริมาณที่ขายล่วงหน้าทั้งหมด ประเทศที่มีรายได้สูงบางประเทศซื้อยามากเกินความจำเป็นในการฉีดวัคซีนประชากรทั้งหมด [359]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 Tedros Adhanom Ghebreyesusผู้อำนวยการ WHO เตือนถึงปัญหาเกี่ยวกับการกระจายอย่างเท่าเทียมกัน: "ขณะนี้มีการให้วัคซีนมากกว่า 39 ล้านโดสในประเทศที่มีรายได้สูงอย่างน้อย 49 ประเทศและได้รับเพียง 25 โดสในหนึ่งครั้งที่ต่ำที่สุด ประเทศรายได้ไม่ใช่ 25 ล้านไม่ใช่ 25 พันแค่ 25 " [360]

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

นักเคลื่อนไหวต่อต้านการฉีดวัคซีนและคนอื่น ๆ แพร่กระจายข่าวลือมากมายรวมถึงการกล่าวอ้างเกินจริงเกี่ยวกับผลข้างเคียงเรื่องราวเกี่ยวกับโควิด -19 ที่แพร่ระบาดโดยวัคซีนในวัยเด็กการบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและเวลาและวิธีการฉีดวัคซีน COVID-19 .

ความลังเลของวัคซีน

ประชาชนบางส่วน 10% มองว่าวัคซีนไม่ปลอดภัยหรือไม่จำเป็นโดยปฏิเสธการฉีดวัคซีนซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพทั่วโลกที่เรียกว่าวัคซีนลังเล[361]  ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของไวรัสเพิ่มเติมซึ่งอาจนำไปสู่การแพร่ระบาดของโควิด -19 [362]ในช่วงกลางปี ​​2020 การประมาณการจากการสำรวจ 2 ครั้งพบว่า 67% หรือ 80% ของผู้คนในสหรัฐอเมริกายอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ชนิดใหม่โดยมีความแตกต่างกันอย่างกว้างขวางตามระดับการศึกษาสถานะการจ้างงานเชื้อชาติและภูมิศาสตร์ [363] [364]

การสำรวจความคิดเห็นที่จัดทำโดยNational GeographicและMorning Consultแสดงให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างเพศเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะรับวัคซีน COVID ‑ 19 ในสหรัฐอเมริกาโดย 69% ของผู้ชายที่สำรวจว่าพวกเขาจะรับวัคซีนเทียบกับผู้หญิงเพียง 51% การสำรวจยังแสดงให้เห็นความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการศึกษาและความเต็มใจที่จะรับวัคซีน [365]

ในความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยของวัคซีนนักการเมืองที่มีชื่อเสียงได้รับมันผ่านกล้องและคนอื่น ๆ ให้คำมั่นว่าจะทำเช่นนั้น [366] [367] [368]

 1. ^ กรัม "โครงการพัฒนา COVID-19 วัคซีน (รีเฟรช URL ไปยังปรับปรุง)" ศูนย์วัคซีน, London School of Hygiene and Tropical Medicine 18 มกราคม 2021 สืบค้นเมื่อ18 มกราคม 2564 .
 2. ^ โบมอนต์, ปีเตอร์ (18 พฤศจิกายน 2020). "วัคซีนโควิด -19: ประเทศใดให้ความสำคัญกับการให้ยาครั้งแรก" . เดอะการ์เดียน . ISSN  0261-3077 สืบค้นเมื่อ26 ธันวาคม 2563 .
 3. ^ “ การฉีดวัคซีนโคโรนาไวรัส (COVID-19)” . โลกของเราในข้อมูล สืบค้นเมื่อ1 มกราคม 2564 .
 4. ^ Mullard, Asher (30 พฤศจิกายน 2020). "วิธีการฉีดวัคซีน COVID จะถูก divvied ขึ้นทั่วโลกแคนาดานำแพ็คในแง่ของปริมาณการรักษาความปลอดภัยต่อหัว" ธรรมชาติ . ดอย : 10.1038 / d41586-020-03370-6 . PMID  33257891 S2CID  227246811 . สืบค้นเมื่อ11 ธันวาคม 2563 .
 5. ^ AD, Woo J (ธันวาคม 2020) "จองโรค coronavirus 2019 วัคซีนสำหรับการเข้าถึงทั่วโลก: การวิเคราะห์แบบตัดขวาง" BMJ . 371 : ม. 4750. ดอย : 10.1136 / bmj.m4750 . ISSN  1756-1833 PMC  7735431 PMID  33323376
 6. ^ Gates B (30 เมษายน 2020) "การแข่งขันวัคซีนอธิบาย: สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับ COVID-19 วัคซีน" หมายเหตุ Gates เก็บถาวรไปจากเดิมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2020 สืบค้นเมื่อ2 พฤษภาคม 2563 .
 7. ^ Cavanagh D (ธันวาคม 2546). "การพัฒนาวัคซีนกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง: ประสบการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในนกโคโรนา" . พยาธิวิทยานก . 32 (6): 567–82 ดอย : 10.1080 / 03079450310001621198 . PMC  7154303 PMID  14676007
 8. ^ Gao W, Tamin A, Soloff A, D'Aiuto L, Nwanegbo E, Robbins PD และอื่น ๆ (ธันวาคม 2546). "ผลของวัคซีน coronavirus โรคซาร์สที่เกี่ยวข้องในลิง" มีดหมอ . 362 (9399): 1895–96 ดอย : 10.1016 / S0140-6736 (03) 14962-8 . PMC  7112457 PMID  14667748
 9. ^ Kim E, Okada K, Kenniston T, Raj VS, AlHajri MM, Farag EA และอื่น ๆ (ตุลาคม 2557). "ภูมิคุ้มกันของ adenoviral ตามตะวันออกกลางโรคทางเดินหายใจวัคซีน coronavirus ใน Balb / C หนู" วัคซีน . 32 (45): 5975–82 ดอย : 10.1016 / j.vaccine.2014.08.058 . PMC  7115510 . PMID  25192975 .
 10. ^ Greenough TC, Babcock GJ, Roberts A, Hernandez HJ, Thomas WD, Coccia JA และอื่น ๆ (กุมภาพันธ์ 2548). "การพัฒนาและลักษณะของเฉียบพลันรุนแรงกลุ่มอาการของโรคระบบทางเดินหายใจที่เกี่ยวข้อง coronavirus-neutralizing แอนติบอดีมนุษย์ที่ให้ประสิทธิภาพในการ immunoprophylaxis หนู" วารสารโรคติดเชื้อ . 191 (4): 507–14. ดอย : 10.1086 / 427242 . PMC  7110081 PMID  15655773
 11. ^ Tripp RA, Haynes LM, Moore D, Anderson B, Tamin A, Harcourt BH และอื่น ๆ (กันยายน 2548). "โคลนอลแอนติบอดีเพื่อ coronavirus โรคซาร์สที่เกี่ยวข้อง (โรคซาร์ส COV): บัตรประจำตัวของ neutralizing และแอนติบอดีปฏิกิริยาที่ S, N, M และ E โปรตีนของไวรัส" วารสารวิธีการทางไวรัส . 128 (1–2): 21–28. ดอย : 10.1016 / j.jviromet.2005.03.021 . PMC  7112802 . PMID  15885812 .
 12. ^ Roberts A, Thomas WD, Guarner J, Lamirande EW, Babcock GJ, Greenough TC และอื่น ๆ (มีนาคม 2549). "การบำบัดด้วยระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงกลุ่มอาการของโรคที่เกี่ยวข้อง coronavirus-neutralizing แอนติบอดีมนุษย์จะช่วยลดความรุนแรงของโรคและภาระของไวรัสในซีเรียแฮมสเตอร์สีทอง" วารสารโรคติดเชื้อ . 193 (5): 685–92. ดอย : 10.1086 / 500143 . PMC  7109703 PMID  16453264
 13. ^ Jiang S, Lu L, Du L (มกราคม 2013). "การพัฒนาวัคซีนโรคซาร์สและการรักษาเป็นสิ่งจำเป็นที่ยังคงเป็น" ไวรัสวิทยาในอนาคต . 8 (1): 1–2. ดอย : 10.2217 / fvl.12.126 . PMC  7079997 PMID  32201503 .
 14. ^ "โรคซาร์ส (กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง)" . บริการสุขภาพแห่งชาติ . 5 มีนาคม 2020 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 9 มีนาคม 2020 สืบค้นเมื่อ31 มกราคม 2563 .
 15. ^ Shehata MM, Gomaa MR, Ali MA, Kayali G (มกราคม 2559) "ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง coronavirus ซินโดรม: ทานที่ครอบคลุม" พรมแดนแพทยศาสตร์ 10 (2): 120–36. ดอย : 10.1007 / s11684-016-0430-6 . PMC  7089261 PMID  26791756
 16. ^ Butler D (ตุลาคม 2555). "ทหารผ่านศึกโรคซาร์สรับมือ coronavirus" ธรรมชาติ . 490 (7418): 20. Bibcode : 2012Natur.490 ... 20B . ดอย : 10.1038 / 490020a . PMID  23038444 .
 17. ^ Modjarrad K, Roberts CC, Mills KT, Castellano AR, Paolino K, Muthumani K และอื่น ๆ (กันยายน 2019). "ความปลอดภัยและการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของป้องกันระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางดาวน์ซินโดร coronavirus ดีเอ็นเอวัคซีน: เฟส 1, open-label, แขนเดียว, การทดลองใช้ยาเพิ่ม" มีดหมอ. โรคติดเชื้อ . 19 (9): 1013–22. ดอย : 10.1016 / S1473-3099 (19) 30266-X . PMC  7185789 PMID  31351922
 18. ^ Yong CY, Ong HK, Yeap SK, Ho KL, Tan WS (2019) "ความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาวัคซีนต่อต้านตะวันออกกลางระบบทางเดินหายใจ Syndrome-Coronavirus" พรมแดนด้านจุลชีววิทยา . 10 : 1781. ดอย : 10.3389 / fmicb.2019.01781 . PMC  6688523 PMID  31428074
 19. ^ Sanger DE, Kirkpatrick DD, Zimmer C, Thomas K, Wee S (2 พฤษภาคม 2020). "ด้วยแรงดันการเจริญเติบโตของการแข่งขันระดับโลกสำหรับวัคซีนทวีความรุนแรง" นิวยอร์กไทม์ส ISSN  0362-4331 สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 พฤษภาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ2 พฤษภาคม 2563 .
 20. ^ Simpson S, Kaufmann MC, Glozman V, Chakrabarti A (พฤษภาคม 2020) "โรค X: เร่งพัฒนามาตรการรับมือทางการแพทย์สำหรับการระบาดครั้งต่อไป" . มีดหมอ. โรคติดเชื้อ . 20 (5): e108–15 ดอย : 10.1016 / S1473-3099 (20) 30123-7 . ISSN  1474-4457 PMC  7158580 PMID  32197097
 21. ^ Steenhuysen J, Eisler P, Martell A, Nebehay S (27 เมษายน 2020) "รายงานพิเศษ: ประเทศ บริษัท มีความเสี่ยงหลายพันล้านในการแข่งขันสำหรับวัคซีน coronavirus" สำนักข่าวรอยเตอร์ เก็บถาวรไปจากเดิมในวันที่ 15 พฤษภาคม 2020 สืบค้นเมื่อ2 พฤษภาคม 2563 .
 22. ^ Jeong-ho L, Zheng W, Zhou L (26 มกราคม 2020). "นักวิทยาศาสตร์จีนการแข่งขันในการพัฒนาวัคซีนเป็นโทร coronavirus ตายกระโดด" เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 26 มกราคม 2020 . สืบค้นเมื่อ28 มกราคม 2563 .
 23. ^ Wee S (4 พฤษภาคม 2020). "ของจีน coronavirus วัคซีนให้อำนาจไดรฟ์ทุกข์อุตสาหกรรม" นิวยอร์กไทม์ส ISSN  0362-4331 ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2020 สืบค้นเมื่อ4 พฤษภาคม 2563 .
 24. ^ "ไทม์ไลน์ขององค์การอนามัยโลก - COVID-19" . องค์การอนามัยโลก. 27 เมษายน 2020 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 29 เมษายน 2020 สืบค้นเมื่อ2 พฤษภาคม 2563 .
 25. ^ Thanh Le T, Andreadakis Z, Kumar A, GómezRomán R, Tollefsen S, Saville M, และคณะ (9 เมษายน 2563). “ ภูมิทัศน์การพัฒนาวัคซีน COVID-19” . ธรรมชาติความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบยาเสพติด 19 (5): 305–06. ดอย : 10.1038 / d41573-020-00073-5 . ISSN  1474-1776 PMID  32273591
 26. ^ Gates B (กุมภาพันธ์ 2020) "การตอบสนองต่อโควิด -19: การแพร่ระบาดครั้งหนึ่งในศตวรรษ" . วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ 382 (18): 1677–79 ดอย : 10.1056 / nejmp2003762 . PMID  32109012
 27. ^ Fauci AS, Lane HC, Redfield RR (มีนาคม 2020) "Covid-19: การนำแผนที่" วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ 382 (13): 1268–69 ดอย : 10.1056 / nejme2002387 . PMC  7121221 PMID  32109011
 28. ^ Le TT, Cramer JP, Chen R, Mayhew S (4 กันยายน 2020) “ วิวัฒนาการภูมิทัศน์การพัฒนาวัคซีน COVID-19” . ธรรมชาติความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบยาเสพติด 19 (10): 667–68. ดอย : 10.1038 / d41573-020-00151-8 . ISSN  1474-1776 PMID  32887942 S2CID  221503034
 29. ^ Weintraub R, Yadav P, Berkley S (2 เมษายน 2020) "เป็น COVID-19 วัคซีนจะต้องเป็นธรรมจัดจำหน่ายทั่วโลก" Harvard Business Review . ISSN  0017-8012 ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2020 สืบค้นเมื่อ9 มิถุนายน 2563 .
 30. ^ "COVID-19 โรคระบาดเผยให้เห็นความเสี่ยงของการพึ่งพาภาคเอกชนสำหรับการฉีดวัคซีนช่วยชีวิตกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญ" cbc วิทยุ 8 พฤษภาคม 2020 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2020 สืบค้นเมื่อ8 มิถุนายน 2563 .
 31. ^ Ahmed DD (4 มิถุนายน 2020) "ฟอร์ด, แอสตร้า COVID-19 การจัดการตอกย้ำ 'วัคซีนอำนาจอธิปไตย' " สถิติ . ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2020 สืบค้นเมื่อ8 มิถุนายน 2563 .
 32. ^ Grenfell R, Drew T (14 กุมภาพันธ์ 2020). "นี่คือเหตุผลที่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าวัคซีน coronavirus คือ 18 เดือนออกไป" ภายในธุรกิจ สืบค้นเมื่อ11 พฤศจิกายน 2563 .
 33. ^ "อัปเดตกับคนที่เป็นปึกแผ่น Trial - เร่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ COVID-19 วัคซีน" องค์การอนามัยโลก. 27 เมษายน 2020 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 30 เมษายน 2020 สืบค้นเมื่อ2 พฤษภาคม 2563 . จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องประเมินวัคซีนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะมีวัคซีนจำนวนเท่าใด เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ (เนื่องจากการขัดสีในระดับสูงในระหว่างการพัฒนาวัคซีน) เราต้องทดสอบวัคซีนทั้งหมดจนกว่าจะล้มเหลว [The] WHO กำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสได้รับการทดสอบในขั้นตอนแรกของการพัฒนา คาดว่าจะได้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละชนิดภายในสามถึงหกเดือนและหลักฐานนี้รวมกับข้อมูลด้านความปลอดภัยจะแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจว่าจะสามารถใช้ในระดับที่กว้างขึ้นได้หรือไม่
 34. ^ Yamey G, Schäferhoff M, Hatchett R, Pate M, Zhao F, McDade KK (พฤษภาคม 2020) "ดูแลให้การเข้าถึงทั่วโลกเพื่อ COVID-19 วัคซีน" มีดหมอ . 395 (10234): 1405–06 ดอย : 10.1016 / S0140-6736 (20) 30763-7 . PMC  7271264 PMID  32243778 CEPI ประเมินว่าการพัฒนาวัคซีนได้ถึง 3 ชนิดในอีก 12-18 เดือนข้างหน้าจะต้องใช้เงินลงทุนอย่างน้อย2 พันล้านเหรียญสหรัฐ การประมาณการนี้รวมถึง การทดลองทางคลินิกระยะที่1 ของผู้ได้รับวัคซีน 8 รายความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการทดลองถึงหกรายผ่านการทดลองระยะที่ 2 และ 3 การดำเนินการตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและคุณภาพสำหรับวัคซีนอย่างน้อยสามชนิดและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตทั่วโลกสำหรับวัคซีนสามชนิด
 35. ^ "ผู้ที่ได้รับการสนับสนุนใช้ในกรณีฉุกเฉินของจีน 'ทดลอง Covid-19 วัคซีน" เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ 25 กันยายน 2020. สืบค้นเมื่อ 26 กันยายน 2020 . สืบค้นเมื่อ26 กันยายน 2563 .
 36. ^ Kramer AE (19 กันยายน 2020) "รัสเซียช้าที่จะจัดการกับไวรัสวัคซีนแม้จะมีการอนุมัติเครมลิน" นิวยอร์กไทม์ส ISSN  0362-4331 ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2020 สืบค้นเมื่อ28 กันยายน 2563 .
 37. ^ "ไฟเซอร์และ BioNTech การส่งฉุกเฉินใช้การอนุญาตที่ขอวันนี้กับองค์การอาหารและยาสหรัฐสำหรับ COVID-19 วัคซีน" ไฟเซอร์ (ข่าวประชาสัมพันธ์). 20 พฤศจิกายน 2020 สืบค้นเมื่อ20 พฤศจิกายน 2563 .
 38. ^ Park A (20 พฤศจิกายน 2020). "Exclusive: ไฟเซอร์ซีอีโอกล่าวถึงการส่งครั้งแรก COVID-19 โปรโมชั่นวัคซีนขอองค์การอาหารและยา" เวลา. สืบค้นเมื่อ20 พฤศจิกายน 2563 .
 39. ^ "ข้อมูลสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพในไฟเซอร์ / BioNTech COVID-19 วัคซีน" ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและหน่วยงานกำกับดูแล (MHRA) 8 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ13 ธันวาคม 2563 .
 40. ^ "เงื่อนไขในการอนุญาตให้ บริษัท ไฟเซอร์ / BioNTech COVID-19 วัคซีน" ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและหน่วยงานกำกับดูแล (MHRA) 3 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ19 ธันวาคม 2563 .
 41. ^ "สหราชอาณาจักรยาควบคุมการอนุมัติให้มีครั้งแรกในสหราชอาณาจักร COVID-19 วัคซีน" หน่วยงานกำกับดูแลยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรัฐบาลสหราชอาณาจักร 2 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2563 .
 42. ^ Mueller, Benjamin (2 ธันวาคม 2020). "สหราชอาณาจักรอนุมัติไฟเซอร์ Coronavirus วัคซีนครั้งแรกในเวสต์" นิวยอร์กไทม์ส สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2563 .
 43. ^ Roberts, Michelle (2 ธันวาคม 2020). "ไฟเซอร์ Covid วัคซีนได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้งานในสัปดาห์ถัดไปในสหราชอาณาจักร" BBC . สืบค้นเมื่อ2 ธันวาคม 2563 .
 44. ^ "คำถามและคำตอบ: COVID-19 ฉีดวัคซีนในสหภาพยุโรป" คณะกรรมาธิการยุโรป 21 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ21 ธันวาคม 2563 .
 45. ^ "บาห์เรนที่สองในโลกที่จะอนุมัติไฟเซอร์ / BioNTech Covid-19 วัคซีน" สำนักข่าวบาห์เรน. 4 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2563 .
 46. ^ "ยูเออี: กระทรวงสาธารณสุขประกาศ 86 ร้อยละประสิทธิภาพวัคซีน" กัลฟ์นิวส์. สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2563 .
 47. ^ Thomas K, LaFraniere S, Weiland N, Goodnough A, Haberman M (12 ธันวาคม 2020) "องค์การอาหารและยาล้างไฟเซอร์วัคซีนและล้านโดสจะถูกส่งทันที" นิวยอร์กไทม์ส สืบค้นเมื่อ12 ธันวาคม 2563 .
 48. ^ "องค์การอาหารและยาจะดำเนินการเพิ่มเติมในการต่อสู้กับ COVID-19 โดยการออกฉุกเฉินใช้การอนุญาตสำหรับสอง COVID-19 วัคซีน" สหรัฐอเมริกาอาหารและยา (FDA) (ข่าวประชาสัมพันธ์) สืบค้นเมื่อ18 ธันวาคม 2563 .
 49. ^ Oliver SE, Gargano JW, Marin M, Wallace M, Curran KG, Chamberland M และอื่น ๆ (ธันวาคม 2020). "คณะกรรมการที่ปรึกษาในการสร้างภูมิคุ้มกัน Practices' คำแนะนำระหว่างกาลสำหรับการใช้งานของ Moderna COVID-19 วัคซีน - สหรัฐอเมริกา, ธันวาคม 2020" (PDF) MMWR. เจ็บป่วยและการตายรายงานประจำสัปดาห์ 69 (5152): 1653–1656 ดอย : 10.15585 / mmwr.mm695152e1 . PMID  33382675 S2CID  229945697
 50. ^ Lovelace Jr B (19 ธันวาคม 2020). "องค์การอาหารและยาได้รับการอนุมัติวัคซีน Covid ที่สองสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเป็นมันล้าง Moderna สำหรับการกระจายสหรัฐฯ" ซีเอ็นบีซี สืบค้นเมื่อ19 ธันวาคม 2563 .
 51. ^ a b c d e f Thanh Le T, Cramer JP, Chen R, Mayhew S (4 กันยายน 2020). “ วิวัฒนาการภูมิทัศน์การพัฒนาวัคซีน COVID-19” . ธรรมชาติความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบยาเสพติด 19 (10): 667–68. ดอย : 10.1038 / d41573-020-00151-8 . ISSN  1474-1776 PMID  32887942 S2CID  221503034
 52. ^ Thanh Le T, Andreadakis Z, Kumar A, GómezRomán R, Tollefsen S, Saville M, และคณะ (9 เมษายน 2563). “ ภูมิทัศน์การพัฒนาวัคซีน COVID-19” . ธรรมชาติความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้นพบยาเสพติด 19 (5): 305–06. ดอย : 10.1038 / d41573-020-00073-5 . ISSN  1474-1776 PMID  32273591
 53. ^ Diamond MS, Pierson TC (13 พฤษภาคม 2020) "ความท้าทายของการพัฒนาวัคซีนเพื่อต่อต้านไวรัสตัวใหม่ในช่วงการแพร่ระบาด" . เซลล์โฮสต์และจุลินทรีย์ 27 (5): 699–703 ดอย : 10.1016 / j.chom.2020.04.021 . PMC  7219397 PMID  32407708
 54. ^ Krammer F (ตุลาคม 2020) “ วัคซีนซาร์ส - โควี -2 ในการพัฒนา” . ธรรมชาติ . 586 (7830): 516–27 ดอย : 10.1038 / s41586-020-2798-3 . PMID  32967006 S2CID  221887746
 55. ^ Park KS, Sun X, Aikins ME, Moon JJ (ธันวาคม 2020) “ ระบบจัดส่งวัคซีน COVID-19 แบบไม่ติดไวรัส” . ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดส่งยาเสพติดทุกประเภท 169 : 137–51. ดอย : 10.1016 / j.addr.2020.12.008 . PMC  7744276 PMID  33340620
 56. ^ Kowalski PS, Rudra A, Miao L, Anderson DG (เมษายน 2019) "ส่งมอบ Messenger: ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีสำหรับการส่งมอบการรักษา mRNA" มอลเธอร์ 27 (4): 710–28. ดอย : 10.1016 / j.ymthe.2019.02.012 . PMC  6453548 PMID  30846391
 57. ^ Verbeke R, Lentacker I, De Smedt SC, Dewitte H (ตุลาคม 2019) "สามทศวรรษของการพัฒนาวัคซีนอาร์เอ็นเอของผู้ส่งสาร" . นาโนทูเดย์ . 28 : 100766. ดอย : 10.1016 / j.nantod.2019.100766 .
 58. ^ "การกำกับดูแลการตัดสินใจอย่างย่อ - ไฟเซอร์-BioNTech COVID-19 วัคซีน" Health Canada รัฐบาลแคนาดา 9 ธันวาคม 2020 สืบค้นเมื่อ9 ธันวาคม 2563 .
 59. ^ "การศึกษาเพื่ออธิบายความปลอดภัย, ทนภูมิคุ้มกันและประสิทธิภาพของ RNA วัคซีนต่อต้านผู้สมัคร COVID-19 ในสุขภาพผู้ใหญ่" ClinicalTrials.gov . หอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแพทยศาสตร์ 30 เมษายน 2563 NCT04368728. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2563 .
 60. ^ "เป็น Multi-site Phase I / II, 2 ตอนทดลองยาเพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันสี่ป้องกันโรคโรคซาร์ส COV-2 RNA วัคซีนป้องกัน COVID-19 ใช้ยายาที่แตกต่างกันในสุขภาพผู้ใหญ่" สหภาพยุโรปการทดลองทางคลินิกสมัครสมาชิก สหภาพยุโรป. 14 เมษายน 2563 EudraCT 2020-001038-36. ที่เก็บถาวรจากเดิมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2020 สืบค้นเมื่อ22 เมษายน 2563 .
 61. ^ "การศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันของ mRNA-1273 วัคซีนในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีและผู้สูงอายุที่จะป้องกันไม่ให้ COVID-19" ClinicalTrials.gov . หอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแพทยศาสตร์ 14 กรกฎาคม 2563 NCT04470427. สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2563 .
 62. ^ Palca J (27 กรกฎาคม 2020). "ผู้สมัครรับวัคซีน COVID-19 มุ่งหน้าสู่การทดสอบอย่างกว้างขวางในสหรัฐฯ" NPR สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ27 กรกฎาคม 2563 .
 63. ^ "วัคซีนที่ใช้เวกเตอร์ไวรัสคืออะไรและจะใช้กับ COVID-19 ได้อย่างไร" . GAVI 2020 . สืบค้นเมื่อ26 มกราคม 2564 .
 64. ^ "การตรวจสอบวัคซีนป้องกัน COVID-19" ClinicalTrials.gov . หอสมุดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาแพทยศาสตร์ 26 พฤษภาคม 2563 NCT04400838 สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 11 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ14 กรกฎาคม 2563 .
 65. ^ "เฟส 2/3 การศึกษาเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยและภูมิคุ้มกันของผู้สมัครโรค Coronavirus (COVID-19) วัคซีน ChAdOx1 nCoV-19" สหภาพยุโรปการทดลองทางคลินิกสมัครสมาชิก สหภาพยุโรป. 21 เมษายน 2563 EudraCT 2020-001228-32 สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อ 5 ตุลาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ3 สิงหาคม 2563 .
 66. ^ O'Reilly P (26 พฤษภาคม 2020). "การศึกษาระยะที่สามในการตรวจสอบวัคซีนป้องกัน COVID-19" ISRCTN . ดอย : 10.1186 / ISRCTN89951424 . ISRCTN89951424.
 67. ^ คอรุม, โจนาธาน; ซิมเมอร์คาร์ล (8 มกราคม 2564). "วิธี Gamaleya ของวัคซีนธิการ" นิวยอร์กไทม์ส สืบค้นเมื่อ27 มกราคม 2564 .
 68. ^ "การศึกษา Ad26.COV2.S ในผู้ใหญ่" ClinicalTrials.gov . 4 สิงหาคม 2020 ที่จัดเก็บจากเดิมในวันที่ 16 กันยายน 2020 สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2563 .
 69. ^ "การศึกษา Ad26.COV2.S เพื่อการป้องกันโรคซาร์ส COV-2-Mediated COVID-19 ในผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่" ClinicalTrials.gov . หอสมุดแพทยศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2020
 70. ^ เปตรอฟสกี้, นิโคไล; Aguilar, Julio César (28 กันยายน 2547). "วัคซีน adjuvants: สถานะปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต" วิทยาภูมิคุ้มกันและชีววิทยาของเซลล์ . 82 (5): 488–96. ดอย : 10.1111 / j.0818-9641.2004.01272.x . ISSN  0818-9641 PMID  15479434 S2CID  154670
 71. ^ a b "Safety and Immunogenicity Study of Inactivated Vaccine for Prevention of SARS-CoV-2 Infection (COVID-19) (Renqiu)". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 12 May 2020. NCT04383574. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 72. ^ a b "Clinical Trial of Efficacy and Safety of Sinovac's Adsorbed COVID-19 (Inactivated) Vaccine in Healthcare Professionals (PROFISCOV)". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 2 July 2020. NCT04456595. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 3 August 2020.
 73. ^ a b PT. Bio Farma (10 August 2020). "A Phase III, observer-blind, randomized, placebo-controlled study of the efficacy, safety, and immunogenicity of SARS-COV-2 inactivated vaccine in healthy adults aged 18–59 years in Indonesia". Registri Penyakit Indonesia. Retrieved 15 August 2020.
 74. ^ a b Chen W, Al Kaabi N (18 July 2020). "A Phase III clinical trial for inactivated novel coronavirus pneumonia (COVID-19) vaccine (Vero cells)". Chinese Clinical Trial Registry. Retrieved 15 August 2020.
 75. ^ a b "VLA2001 COVID-19 Vaccine". Precision Vaccinations. 31 December 2020. Retrieved 11 January 2021.
 76. ^ a b "Dose Finding Study to Evaluate Safety, Tolerability and Immunogenicity of an Inactiviated Adjuvanted Sars-Cov-2 Virus Vaccine Candidate Against Covid-19 in Healthy Adults". clinicaltrials.gov. U.S. National Library of Medicine. 30 December 2020. Retrieved 11 January 2021.
 77. ^ "Module 2 – Subunit vaccines". WHO Vaccine Safety Basics.
 78. ^ a b c d e "Study of the Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of "EpiVacCorona" Vaccine for the Prevention of COVID-19 (EpiVacCorona)". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 22 September 2020. NCT04368988. Retrieved 16 November 2020.
 79. ^ a b "Evaluation of the Safety and Immunogenicity of a SARS-CoV-2 rS (COVID-19) Nanoparticle Vaccine With/Without Matrix-M Adjuvant". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 30 April 2020. NCT04368988. Archived from the original on 14 July 2020. Retrieved 14 July 2020.
 80. ^ a b "A Study on the Safety, Tolerability and Immune Response of SARS-CoV-2 Sclamp (COVID-19) Vaccine in Healthy Adults". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 3 August 2020. NCT04495933. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 4 August 2020.
 81. ^ a b "UQ-CSL V451 Vaccine". precisionvaccinations.com. Retrieved 11 December 2020.
 82. ^ a b "A prospective, randomized, adaptive, phase I/II clinical study to evaluate the safety and immunogenicity of Novel Corona Virus −2019-nCov vaccine candidate of M/s Cadila Healthcare Limited by intradermal route in healthy subjects". ctri.nic.in. Clinical Trials Registry India. 15 December 2020. CTRI/2020/07/026352. Archived from the original on 22 November 2020.
 83. ^ a b "Safety, Tolerability and Immunogenicity of INO-4800 for COVID-19 in Healthy Volunteers". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 7 April 2020. NCT04336410. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 84. ^ a b "IVI, INOVIO, and KNIH to partner with CEPI in a Phase I/II clinical trial of INOVIO's COVID-19 DNA vaccine in South Korea". International Vaccine Institute. 16 April 2020. Retrieved 23 April 2020.
 85. ^ a b "Study of COVID-19 DNA Vaccine (AG0301-COVID19)". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 9 July 2020. NCT04463472. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 86. ^ a b "Safety and Immunogenicity Study of GX-19, a COVID-19 Preventive DNA Vaccine in Healthy Adults". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 24 June 2020. NCT04445389. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 87. ^ a b "S. Korea's Genexine begins human trial of coronavirus vaccine". Reuters. 19 June 2020. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 25 June 2020.
 88. ^ a b "Safety and Immunity of Covid-19 aAPC Vaccine". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 9 March 2020. NCT04299724. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 89. ^ a b "Immunity and Safety of Covid-19 Synthetic Minigene Vaccine". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 19 February 2020. NCT04276896. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 90. ^ a b "GSK, Medicago launch phase 2/3 clinical trials of plant-derived COVID-19 vaccine". PMLive. 13 November 2020. Retrieved 16 November 2020.
 91. ^ a b c "A Phase I/II Randomized, Multi-Center, Placebo-Controlled, Dose-Escalation Study to Evaluate the Safety, Immunogenicity and Potential Efficacy of an rVSV-SARS-CoV-2-S Vaccine (IIBR-100) in Adults". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 1 November 2020. NCT04608305.
 92. ^ Johnson, Carolyn Y.; Mufson, Steven. "Can old vaccines from science's medicine cabinet ward off coronavirus?". The Washington Post. ISSN 0190-8286. Retrieved 31 December 2020.
 93. ^ "Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccination and COVID-19". World Health Organization (WHO). 12 April 2020. Archived from the original on 30 April 2020. Retrieved 1 May 2020.
 94. ^ "Pfizer and BioNTech Conclude Phase 3 Study of COVID-19 Vaccine Candidate, Meeting All Primary Efficacy Endpoints". Pfizer. 18 November 2020.
 95. ^ Polack F, Thomas S, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. (December 2020). "Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine". New England Journal of Medicine. 383 (27): 2603–15. doi:10.1056/NEJMoa2034577. PMC 7745181. PMID 33301246.
 96. ^ FDA Review of Efficacy and Safety of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine Emergency Use Authorization Request (PDF). U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Report). 10 December 2020. Retrieved 11 December 2020. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 97. ^ Erman M (18 November 2020). "Pfizer ends COVID-19 trial with 95% efficacy, to seek emergency-use authorization". Reuters. Retrieved 18 November 2020.
 98. ^ a b Zimmer, Carl (20 November 2020). "2 Companies Say Their Vaccines Are 95% Effective. What Does That Mean? You might assume that 95 out of every 100 people vaccinated will be protected from Covid-19. But that's not how the math works". The New York Times. Retrieved 21 November 2020.
 99. ^ Mulligan MJ, Lyke KE, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. (October 2020). "Phase I/II study of COVID-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults". Nature. 586 (7830): 589–93. doi:10.1038/s41586-020-2639-4. PMID 32785213. S2CID 221126922.
 100. ^ "Albania to start COVID-19 immunisation with Pfizer vaccine in Jan – report". Seenews.
 101. ^ "Coronavirus en la Argentina: La ANMAT aprobo el uso de emergencia de la vacuna Pfizer". La Nación (in Spanish). Retrieved 23 December 2020.
 102. ^ "Bahrain becomes second country to approve Pfizer COVID-19 vaccine". Al Jazeera. Retrieved 5 December 2020.
 103. ^ a b c "Drug and vaccine authorizations for COVID-19: List of applications received". Health Canada, Government of Canada. 9 December 2020. Retrieved 9 December 2020.
 104. ^ "Chile approves Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine for emergency use". The Straits Times. 17 December 2020. Retrieved 17 December 2020.
 105. ^ "Colombia regulator approves Pfizer-BioNTech vaccine for emergency use". Reuters. 6 January 2021. Retrieved 6 January 2021.
 106. ^ "Costa Rica authorizes Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine". The Tico Times. 16 December 2020. Retrieved 16 December 2020.
 107. ^ "Arcsa autoriza ingreso al país de vacuna Pfizer-BioNTech para el Covid-19 – Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria" (in Spanish). Retrieved 17 December 2020.
 108. ^ "Iraq grants emergency approval for Pfizer COVID-19 vaccine". MSN. Retrieved 27 December 2020.
 109. ^ "Israeli Health Minister 'pleased' as FDA approves Pfizer COVID-19 vaccine". The Jerusalem Post. Retrieved 28 December 2020.
 110. ^ "Jordan approves Pfizer-BioNTech Covid vaccine". France 24. 15 December 2020. Retrieved 15 December 2020.
 111. ^ "Kuwait authorizes emergency use of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine". Arab News. 13 December 2020. Retrieved 15 December 2020.
 112. ^ "Mexico Approves Pfizer Vaccine for Emergency Use as Covid Surges". Bloomberg. 12 December 2020. Retrieved 12 December 2020.
 113. ^ "Mexico authorizes emergency use of Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine". The Economic Times. 12 December 2020. Retrieved 14 January 2021.
 114. ^ "Oman issues licence to import Pfizer BioNTech Covid vaccine – TV". Reuters. 15 December 2020. Retrieved 16 December 2020.
 115. ^ "Panama approves Pfizer's COVID-19 vaccine – health ministry". Yahoo! Finance. Retrieved 16 December 2020.
 116. ^ "PH authorizes Pfizer's COVID-19 vaccine for emergency use". CNN Philippines. 14 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
 117. ^ "Qatar, Oman to receive Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine this week". Reuters. Retrieved 24 December 2020.
 118. ^ "Singapore approves use of Pfizer's COVID-19 vaccine". AP NEWS. 14 December 2020. Retrieved 15 December 2020.
 119. ^ "Dubai approves the Pfizer-BioNTech vaccine which will be free of charge". Emirates Woman. 23 December 2020. Retrieved 28 December 2020.
 120. ^ "UK medicines regulator gives approval for first UK COVID-19 vaccine". Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Government of the UK. 2 December 2020. Retrieved 2 December 2020.
 121. ^ "Information for Healthcare Professionals on Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine". Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 8 December 2020. Retrieved 13 December 2020.
 122. ^ "Conditions of Authorisation for Pfizer/BioNTech COVID-19 vaccine". Medicines & Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 3 December 2020. Retrieved 13 December 2020.
 123. ^ "Interior Applauds Inclusion of Insular Areas through Operation Warp Speed to Receive COVID-19 Vaccines" (Press release). United States Department of the Interior (DOI). 12 December 2020. Retrieved 13 January 2021. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 124. ^ Dorman, Bill (6 January 2021). "Asia Minute: Palau Administers Vaccines to Keep Country Free of COVID". Hawaii Public Radio. Retrieved 13 January 2021.
 125. ^ "FDA Takes Key Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for First COVID-19 Vaccine" (Press release). U.S. Food and Drug Administration (FDA). 11 December 2020. Retrieved 11 December 2020. This article incorporates text from this source, which is in the public domain.
 126. ^ "Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA Fact Sheet for Healthcare Providers" (PDF). Pfizer. 11 December 2020.
 127. ^ "WHO issues its first emergency use validation for a COVID-19 vaccine and emphasizes need for equitable global access". World Health Organization (WHO) (Press release). 31 December 2020. Retrieved 6 January 2021.
 128. ^ "Comirnaty". Therapeutic Goods Administration. 25 January 2021. Retrieved 25 January 2021.
 129. ^ "Comirnaty EPAR". European Medicines Agency (EMA). Retrieved 23 December 2020.
 130. ^ "Questions and Answers: COVID-19 vaccination in the EU". European Commission. 21 December 2020. Retrieved 21 December 2020.
 131. ^ "Comirnaty". Union Register of medicinal products. Retrieved 8 January 2021.
 132. ^ a b "Første vaccine mod COVID19 godkendt i EU". Lægemiddelstyrelsen (in Danish). Retrieved 26 December 2020.
 133. ^ "COVID-19: Bóluefninu Comirnaty frá BioNTech/Pfizer hefur verið veitt skilyrt íslenskt markaðsleyfi". Lyfjastofnun (in Icelandic). Retrieved 26 December 2020.
 134. ^ Lim, Ida (8 January 2021). "Khairy: Malaysia can use Pfizer's Covid-19 vaccine now as conditional registration granted". Malay Mail. Retrieved 8 January 2021.
 135. ^ "Status på koronavaksiner under godkjenning per 21.12.20". Statens legemiddelverk (in Norwegian Bokmål). Retrieved 26 December 2020.
 136. ^ "Coronavirus: Saudi Arabia approves Pfizer COVID-19 vaccine for use". Al Arabiya English. 10 December 2020. Retrieved 10 December 2020.
 137. ^ Zimmer, Carl; Corum, Jonathan; Wee, Sui-Lee (10 June 2020). "Coronavirus Vaccine Tracker". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 12 December 2020.
 138. ^ "Serbia leads region in expecting COVID-19 vaccines within days". BalkanInsight. 21 December 2020. Retrieved 26 December 2020.
 139. ^ "First shipment of Pfizer-BioNTech vaccine arrives in Serbia". Serbian government website. 22 December 2020. Retrieved 26 December 2020.
 140. ^ "Swissmedic grants authorisation for the first COVID-19 vaccine in Switzerland" (Press release). Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic). 19 December 2020. Retrieved 19 December 2020.
 141. ^ "Promising Interim Results from Clinical Trial of NIH-Moderna COVID-19 Vaccine". National Institutes of Health (NIH). 15 November 2020.
 142. ^ Baden L, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, Diemert D, et al. (December 2020). "Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine". New England Journal of Medicine. doi:10.1056/NEJMoa2035389. PMC 7787219. PMID 33378609.
 143. ^ "Safety and Immunogenicity Study of 2019-nCoV Vaccine (mRNA-1273) for Prophylaxis of SARS-CoV-2 Infection (COVID-19)". ClinicalTrials.gov.
 144. ^ "Dose-Confirmation Study to Evaluate the Safety, Reactogenicity, and Immunogenicity of mRNA-1273 COVID-19 Vaccine in Adults Aged 18 Years and Older". ClinicalTrials.gov. Retrieved 19 December 2020.
 145. ^ Widge AT, Rouphael NG, Jackson LA, Anderson EJ, Roberts PC, Makhene M, et al. (3 December 2020). "Durability of Responses after SARS-CoV-2 mRNA-1273 Vaccination". New England Journal of Medicine. Massachusetts Medical Society. 384 (1): 80–82. doi:10.1056/nejmc2032195. ISSN 0028-4793. PMC 7727324. PMID 33270381.
 146. ^ Jackson LA, Anderson EJ, Rouphael NG, Roberts PC, Makhene M, Coler RN, et al. (mRNA-1273 Study Group) (July 2020). "An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 – Preliminary Report". New England Journal of Medicine. 383 (20): 1920–31. doi:10.1056/NEJMoa2022483. PMC 7377258. PMID 32663912. Lay summary.
 147. ^ Jackson LA, Anderson EJ, Rouphael NG, Roberts PC, Makhene M, Coler RN, et al. (mRNA-1273 Study Group) (July 2020). "An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 – Preliminary Report Supplementary appendix". New England Journal of Medicine. 383 (20): 1920–31. doi:10.1056/NEJMoa2022483. PMC 7377258. PMID 32663912.
 148. ^ "Regulatory Decision Summary – Moderna COVID-19 Vaccine – Health Canada". Health Canada, Government of Canada. 23 December 2020. Retrieved 23 December 2020.
 149. ^ "Israeli Ministry of Health Authorizes COVID-19 Vaccine Moderna for Use in Israel". modernatx.com. 4 January 2021. Retrieved 4 January 2021.
 150. ^ a b "AstraZeneca and Moderna vaccines to be administered in Saudi Arabia". gulfnews.com. Retrieved 19 January 2021.
 151. ^ "Swissmedic grants authorisation for the COVID-19 vaccine from Moderna" (Press release). Swiss Agency for Therapeutic Products (Swissmedic). 12 January 2020. Retrieved 12 January 2020.
 152. ^ "Information for Healthcare Professionals on COVID-19 Vaccine Moderna". Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 8 January 2021. Retrieved 8 January 2021.
 153. ^ "Conditions of Authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna". Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 8 January 2021. Retrieved 9 January 2021.
 154. ^ "FDA Takes Additional Action in Fight Against COVID-19 By Issuing Emergency Use Authorization for Second COVID-19 Vaccine". U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Press release). Retrieved 18 December 2020.
 155. ^ Oliver SE, Gargano JW, Marin M, Wallace M, Curran KG, Chamberland M, et al. (December 2020). "The Advisory Committee on Immunization Practices' Interim Recommendation for Use of Moderna COVID-19 Vaccine – United States, December 2020" (PDF). MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report. 69 (5152): 1653–56. doi:10.15585/mmwr.mm695152e1. PMID 33382675. S2CID 229945697.
 156. ^ "COVID-19 Vaccine Moderna EPAR". European Medicines Agency (EMA). Retrieved 20 January 2021.
 157. ^ "European Commission authorises second safe and effective vaccine against COVID-19". European Commission (Press release). Retrieved 6 January 2021.
 158. ^ "EMA recommends COVID-19 Vaccine Moderna for authorisation in the EU" (Press release). European Medicines Agency. 6 January 2021. Retrieved 6 January 2021.
 159. ^ "COVID-19 Vaccine Moderna". Union Register of medicinal products. Retrieved 14 January 2021.
 160. ^ a b "Endnu en vaccine mod COVID-19 er godkendt af EU-Kommissionen". Lægemiddelstyrelsen (in Danish). Retrieved 7 January 2021.
 161. ^ "COVID-19: Bóluefninu COVID-19 Vaccine Moderna frá hefur verið veitt skilyrt íslenskt markaðsleyfi". Lyfjastofnun (in Icelandic). Retrieved 7 January 2021.
 162. ^ "Status på koronavaksiner under godkjenning per 6. januar 2021". Statens legemiddelverk (in Norwegian Bokmål). Retrieved 7 January 2021.
 163. ^ "AstraZeneca & Serum Institute of India sign licensing deal for 1 million doses of Oxford vaccine". The Economic Times. Retrieved 15 June 2020.
 164. ^ "Covid-19 vaccine: Serum Institute signs up for 100 million doses of vaccines for India, low and middle-income countries". The Financial Express. 7 August 2020.
 165. ^ Walsh N, Shelley J, Duwe E, Bonnett W (27 July 2020). "The world's hopes for a coronavirus vaccine may run in these health care workers' veins". São Paulo: CNN. Archived from the original on 3 August 2020. Retrieved 3 August 2020.
 166. ^ "A Phase III Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Multicenter Study in Adults to Determine the Safety, Efficacy, and Immunogenicity of AZD1222, a Non-replicating ChAdOx1 Vector Vaccine, for the Prevention of COVID-19". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 12 May 2020. NCT04383574. Archived from the original on 23 August 2020. Retrieved 26 August 2020.
 167. ^ "Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK – The Lancet". Retrieved 9 December 2020.
 168. ^ "Trial of Oxford COVID-19 vaccine starts in Brazil". Jenner Institute. Archived from the original on 9 September 2020. Retrieved 26 August 2020.
 169. ^ "Oxford COVID-19 vaccine final trials will be held in these 17 hospitals in India". mint. 19 August 2020.
 170. ^ Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, Angus B, Becker S, Belij-Rammerstorfer S, et al. (July 2020). "Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial". Lancet. 396 (10249): 467–78. doi:10.1016/S0140-6736(20)31604-4. PMC 7445431. PMID 32702298. Lay summary.
 171. ^ "Argentine regulator approves AstraZeneca/Oxford COVID-19 vaccine". Reuters. 30 December 2020. Retrieved 30 December 2020.
 172. ^ https://saudigazette.com.sa/article/602862
 173. ^ "Oxford University-Astrazeneca vaccine: Bangladesh okays it for emergency use". thedailystar.net. Retrieved 6 January 2021.
 174. ^ "Bangladesh approves Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine". aa.com.tr. Retrieved 6 January 2021.
 175. ^ a b McGeever, Jamie; Fonseca, Pedro (17 January 2021). "Brazil clears emergency use of Sinovac, AstraZeneca vaccines, shots begin". Reuters. Retrieved 17 January 2021.
 176. ^ Staff, Agencia EFE (31 December 2020). "La República Dominicana aprueba la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19". Agencia EFE (in Spanish).
 177. ^ https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-ecuador-astrazeneca/ecuador-approves-use-of-astrazeneca-vaccine-for-covid-19-idUSL1N2JZ0HC
 178. ^ "El Salvador greenlights AstraZeneca, Oxford University COVID-19 vaccine". Reuters. 30 December 2020.
 179. ^ a b Schmall E, Yasir S (3 January 2021). "India Approves Oxford-AstraZeneca Covid-19 Vaccine and 1 Other". The New York Times. Retrieved 3 January 2021.
 180. ^ a b https://www.bignewsnetwork.com/news/267583081/iraq-approves-sinopharm-astrazeneca-vaccines
 181. ^ "Mexico approves AstraZeneca COVID-19 vaccine, minister says". Reuters. 5 January 2021. Retrieved 14 January 2021.
 182. ^ "Myanmar launches nationwide COVID-19 vaccination program". Xinhua News. 27 January 2021.
 183. ^ Staff, Reuters (15 January 2021). "Nepal approves AstraZeneca COVID vaccine for emergency use – government statement". Reuters.
 184. ^ Staff, Reuters (16 January 2021). "Pakistan approves AstraZeneca COVID-19 vaccine for emergency use".
 185. ^ Staff, Reuters (28 January 2021). "Philippine regulator approves emergency use of AstraZeneca vaccine". Reuters. Retrieved 28 January 2021.
 186. ^ "Sri Lanka approves vaccine amid warnings of virus spread". AP NEWS. 22 January 2021. Retrieved 22 January 2021.
 187. ^ https://www.pattayamail.com/thailandnews/thai-food-and-drug-registers-covid-19-vaccine-developed-by-astrazeneca-341186
 188. ^ "Information for Healthcare Professionals on COVID-19 Vaccine AstraZeneca". Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 30 December 2020. Retrieved 4 January 2021.
 189. ^ "Oxford University/AstraZeneca vaccine authorised by UK medicines regulator" (Press release). Department of Health and Social Care. 30 December 2020. Retrieved 30 December 2020.
 190. ^ "Conditions of Authorisation for COVID-19 Vaccine AstraZeneca". Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). 30 December 2020. Retrieved 4 January 2021.
 191. ^ "COVID-19 Vaccine AstraZeneca: Pending EC decision". European Medicines Agency (EMA). 28 January 2021. Retrieved 29 January 2021.
 192. ^ "EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU". European Medicines Agency (EMA) (Press release). 29 January 2021. Retrieved 29 January 2021.
 193. ^ "European Commission authorises third safe and effective vaccine against COVID-19". European Commission (Press release). 29 January 2021. Retrieved 29 January 2021.
 194. ^ "Clinical Trial of Efficacy, Safety, and Immunogenicity of Gam-COVID-Vac Vaccine Against COVID-19". ClinicalTrials.gov. Archived from the original on 12 September 2020. Retrieved 11 September 2020.
 195. ^ "About Vaccine: General information". sputnikvaccine.com. Retrieved 14 January 2021.
 196. ^ "Clinical Trial of Efficacy, Safety, and Immunogenicity of Gam-COVID-Vac Vaccine Against COVID-19 in Belarus". ClinicalTrials.gov. Health Ministry of the Russian Federation. 25 September 2020. Retrieved 18 January 2021.
 197. ^ Kumar, Shivani (1 December 2020). "Sputnik-V from Russia arrives in India for clinal trials". Hindustan Times.
 198. ^ "Clinical trial: 17 volunteers given Russia's Sputnik V Covid-19 vaccine in Pune". The Indian Express. 6 December 2020.
 199. ^ "Clinical Trial of the Immunogenicity, Safety, and Efficacy of the Gam-COVID-Vac Vaccine Against COVID-19 in Venezuela". ClinicalTrials.gov. Health Ministry of the Russian Federation. 24 November 2020. Retrieved 18 January 2021.
 200. ^ "UAE begins trials of Russia's Sputnik V Covid-19 vaccine". ClinicalTrials. 8 January 2021.
 201. ^ a b Logunov DY, Dolzhikova IV, others (2020). "Safety and immunogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia". The Lancet. 396 (10255): 887–97. doi:10.1016/s0140-6736(20)31866-3. ISSN 0140-6736. PMC 7471804. PMID 32896291. S2CID 221472251.
 202. ^ "Covid19: National Pharmaceuticals Agency registers Sputnik V vaccine". Algeria Press service. 10 January 2021.
 203. ^ "Argentina has registered the Sputnik V vaccine based on Russian clinical trial data". sputnikvaccine.com. Retrieved 1 January 2021.
 204. ^ "Belarus registers Sputnik V vaccine, in first outside Russia – RDIF". Reuters. 21 December 2020. Retrieved 22 December 2020.
 205. ^ "Ministerio de Salud de Bolivia – Bolivia y Rusia firman contrato para adquirir 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V contra la COVID-19". www.minsalud.gob.bo. Retrieved 1 January 2021.
 206. ^ "Guinea Begins Administering Russia's Sputnik V Covid-19 Vaccine". africanews. 31 December 2020.
 207. ^ "Hungarian drug regulator approves Sputnik V vaccine: website". Reuters. 21 January 2021.
 208. ^ "Iran approves Russian coronavirus vaccine Sputnik V". Reuters. 26 January 2021.
 209. ^ "Govt okays Russian vaccine for 'emergency use'". Dawn. 24 January 2021.
 210. ^ "Palestine has become the first country in the Middle East to register Sputnik V vaccine". RFID. 11 January 2021.
 211. ^ "Paraguay approves Russia's Sputnik V vaccine: RDIF". Reuters. 15 January 2021. Retrieved 15 January 2021.
 212. ^ Burki TK (November 2020). "The Russian vaccine for COVID-19". The Lancet. Respiratory Medicine. 8 (11): e85–e86. doi:10.1016/S2213-2600(20)30402-1. PMC 7837053. PMID 32896274.
 213. ^ "Agencija odobrila uvoz ruske vakcine Sputnjik V u Srbiju". N1 (in Serbian). 31 December 2020.
 214. ^ "Turkmenistan is the first in Central Asia to have registered "Sputnik V" vaccine". Orient. 18 January 2021.
 215. ^ "UAE approves Russia's Sputnik vaccine for emergency use". Khaleej Times. 21 January 2021. Retrieved 21 January 2021.
 216. ^ "Venezuela firma contrato para la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V" (in Spanish). Reuters. 29 December 2020.
 217. ^ Wee, Sui-Lee; Qin, Amy (30 December 2020). "A Chinese Covid-19 Vaccine Has Proved Effective, Its Maker Says". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 30 December 2020.
 218. ^ Yang Y. "A Study to Evaluate The Efficacy, Safety and Immunogenicity of Inactivated SARS-CoV-2 Vaccines (Vero Cell) in Healthy Population Aged 18 Years Old and Above". ClinicalTrials.gov. Archived from the original on 14 September 2020. Retrieved 15 September 2020.
 219. ^ "Clinical Trial to Evaluate the Efficacy, Immunogenicity and Safety of the Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine (COVID-19)". ClinicalTrials.gov. Retrieved 28 September 2020.
 220. ^ "A Phase III clinical trial for inactivated novel coronavirus pneumonia (COVID-19) vaccine (Vero cells)". chictr.org.cn. Chinese Clinical Trial Register (ChiCTR). Retrieved 15 December 2020.
 221. ^ "Bahrain allows Sinopharm COVID-19 vaccine candidate use in frontline workers". MSN. Reuters. Retrieved 3 November 2020.
 222. ^ Xia S, Duan K, Zhang Y, Zhao D, et al. (13 August 2020). "Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes: Interim Analysis of 2 Randomized Clinical Trials". JAMA. 324 (10): 951–60. doi:10.1001/jama.2020.15543. PMC 7426884. PMID 32789505.
 223. ^ http://xinhuanet.com/english/2021-01/03/c_139637781.htm
 224. ^ https://nationalpost.com/pmn/health-pmn/hungary-signs-deal-for-chinese-sinopharms-covid-19-vaccine-first-in-eu
 225. ^ "First batch of Chinese Sinopharm vaccine arrives in Jordan". Roya News. Retrieved 9 January 2021.
 226. ^ https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-pakistan-sinopharm/pakistan-approves-chinese-sinopharm-covid-19-vaccine-for-emergency-use-idUSKBN29O049
 227. ^ https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-peru/peru-grants-exceptional-approval-for-sinopharm-covid-19-vaccine-government-sources-idUSKBN29W2TL
 228. ^ https://www.rferl.org/a/serbia-covid-vaccine-china-sinopharm/31053091.html
 229. ^ https://www.arabianbusiness.com/healthcare/455832-bahrain-approves-chinas-sinopharm-coronavirus-vaccine
 230. ^ https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/coronavirus-vaccine-china-sinopharm/2020/12/30/1cc4be9e-4a62-11eb-97b6-4eb9f72ff46b_story.html
 231. ^ Wee, Sui-Lee (9 December 2020). "Chinese Covid-19 Vaccine Gets Key Push, but Doubts Swirl". The New York Times. Retrieved 12 December 2020.
 232. ^ "Coronavirus: UAE authorises emergency use of vaccine for frontline workers". The National. Retrieved 24 November 2020.
 233. ^ "Turkish official says CoronaVac vaccine 91.25% effective". ABC News. Associated Press. Retrieved 28 December 2020.
 234. ^ a b Soeriaatmadja, Wahyudi (11 January 2021). "Indonesia grants emergency use approval to Sinovac's vaccine, local trials show 65% efficacy". The Straits Times. Retrieved 11 January 2021.
 235. ^ "CoronaVac's Overall Efficacy in Brazil Measured at 50.4%". Bloomberg. 12 January 2021. Retrieved 12 January 2021.
 236. ^ "Tests show coronavirus vaccine by China's Sinovac is safe, says Brazil's Butantan Institute". Archived from the original on 29 October 2020. Retrieved 29 October 2020.
 237. ^ "Chile initiates clinical study for COVID-19 vaccine". Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 29 October 2020.
 238. ^ "Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase III Clinical Trial For Evaluation of Efficacy and Safety of SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated". ClinicalTrials.gov. 8 October 2020. Archived from the original on 20 October 2020. Retrieved 22 October 2020.
 239. ^ Zhang Y, Zeng G, Pan H, Li C, Hu Y, Chu K, et al. (November 2020). "Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18–59 years: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial". The Lancet Infectious Diseases. 0 (2): 181–92. doi:10.1016/S1473-3099(20)30843-4. PMC 7832443. PMID 33217362. S2CID 227099817.
 240. ^ "Bolívia autoriza uso de vacinas Sputnik V e CoronaVac contra covid-19". noticias.uol.com.br (in Portuguese). Retrieved 6 January 2021.
 241. ^ Wu, Huizhong (6 December 2020). "China prepares large-scale rollout of domestically-produced coronavirus vaccines". The Globe and Mail. Retrieved 7 December 2020.
 242. ^ https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210120-chile-aprueba-el-uso-de-emergencia-de-la-vacuna-china-de-sinovac-contra-covid-19
 243. ^ "BPOM Grants Emergency Use Authorization for Sinovac Vaccine". Tempo. 11 January 2021. Retrieved 11 January 2021.
 244. ^ "Turkey to begin COVID-19 vaccine jabs by this weekend". Anadolu. 11 January 2021. Retrieved 11 January 2021.
 245. ^ Lazcano, Patricio (15 November 2020). "Así funcionan las cuatro vacunas que se probarán en Chile". La Tercera. Retrieved 15 December 2020.
 246. ^ Martinez, Ana Isabel (3 November 2020). "CanSino Biologics delivers COVID-19 vaccine to Mexico for late-stage trial". Reuters. Retrieved 4 November 2020.
 247. ^ Ng, Eric (28 October 2020). "China's CanSino trials Covid-19 vaccine in 'high disease burden' nations". South China Morning Post. Retrieved 4 November 2020.
 248. ^ a b "Clinical Trial of Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) Against COVID-19". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 13 November 2020. NCT04540419. Retrieved 17 November 2020.
 249. ^ Nafisa, Eltahir (9 August 2020). "CanSino to start Phase III trial of COVID-19 vaccine in Saudi". Reuters. Retrieved 4 November 2020.
 250. ^ Gou J. "Phase III Trial of A COVID-19 Vaccine of Adenovirus Vector in Adults 18 Years Old and Above". ClinicalTrials.gov. Archived from the original on 18 September 2020. Retrieved 17 September 2020.
 251. ^ Zhu F, Guan X, Li Y, Huang J, Jiang T, Hou L, et al. (July 2020). "Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5-vectored COVID-19 vaccine in healthy adults aged 18 years or older: a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 2 trial". Lancet. 396 (10249): 479–88. doi:10.1016/s0140-6736(20)31605-6. ISSN 0140-6736. PMC 7836858. PMID 32702299. Lay summary.
 252. ^ "CanSino's COVID-19 vaccine approved for military use in China". Nikkei Asia. Retrieved 24 December 2020.
 253. ^ "More Than 2.7 Million People Have Gotten Vaccines: Covid-19 Tracker". Bloomberg L.P. Retrieved 24 December 2020.
 254. ^ "Russian EpiVacCorona Vaccine Has No Adverse Effects". OREANDA-NEWS. 13 January 2021.
 255. ^ "Over 1,400 volunteers get Russia's first EpiVacCorona vaccine jab". TASS. 15 December 2020.
 256. ^ "О регистрации вакцины ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора "ЭпиВакКорона"". Rospotrebnadzor (in Russian). 14 October 2020.
 257. ^ "Russia's EpiVacCorona vaccine post-registration trials started". The Pharma Letter. 18 November 2020.
 258. ^ "Туркменистан первым зарегистрировал вторую российскую вакцину – "ЭпиВакКорона"". Orient (in Russian). 29 January 2021.
 259. ^ "Russian vaccine "EpiVacCorona" was registered in Turkmenistan". EN24. 29 January 2021.
 260. ^ "An Efficacy and Safety Clinical Trial of an Investigational COVID-19 Vaccine (BBV152) in Adult Volunteers". ClinicalTrials.gov. NCT04641481. Retrieved 26 November 2020.
 261. ^ "Bharat Biotech Recruits 23,000 Volunteers For Covaxin's Phase 3 Clinical Trial". NDTV.com. 28 December 2020. Retrieved 3 January 2021.
 262. ^ "Whole-Virion Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine (BBV152) for COVID-19 in Healthy Volunteers". ClinicalTrials.gov. NCT04471519.
 263. ^ "COVID-19 vaccine tracker (Choose vaccines tab, apply filters to view select data)". Milken Institute. 8 December 2020. Retrieved 11 December 2020. Lay summary.
 264. ^ "Draft landscape of COVID 19 candidate vaccines". World Health Organization. 10 December 2020. Retrieved 11 December 2020.
 265. ^ "Johnson & Johnson Announces Single-Shot Janssen COVID-19 Vaccine Candidate Met Primary Endpoints in Interim Analysis of its Phase 3 ENSEMBLE Trial". jnj.com. 29 January 2021. Retrieved 29 January 2021.
 266. ^ Sadoff J, Shukarev G, Heerwegh D, Truyers C, Leroux-Roels I, LeGars M, et al. (January 2021). "Interim Results of a Phase 1–2a Trial of Ad26.COV2.S Covid-19 Vaccine". New England Journal of Medicine. doi:10.1056/NEJMoa2034201. PMID 33440088.
 267. ^ "EMA starts rolling review of Janssen's COVID-19 vaccine Ad26.COV2.S". European Medicines Agency (EMA) (Press release). 1 December 2020. Retrieved 1 December 2020.
 268. ^ "Johnson & Johnson the first to apply for Covid-19 vaccine registration as South Africa starts review process" MSN. 17 December 2020.
 269. ^ "A Study Looking at the Effectiveness, Immune Response, and Safety of a COVID-19 Vaccine in Adults in the United Kingdom". ClinicalTrials.gov. Retrieved 22 November 2020.
 270. ^ "A Study Looking at the Efficacy, Immune Response, and Safety of a COVID-19 Vaccine in Adults at Risk for SARS-CoV-2". ClinicalTrials.gov. Retrieved 30 December 2020.
 271. ^ Keech C, Albert G, Cho I, Robertson A, Reed P, Neal S, et al. (September 2020). "Phase 1–2 Trial of a SARS-CoV-2 Recombinant Spike Protein Nanoparticle Vaccine". The New England Journal of Medicine. 383 (24): 2320–32. doi:10.1056/NEJMoa2026920. PMC 7494251. PMID 32877576.
 272. ^ "A Phase III Clinical Trial to Determine the Safety and Efficacy of ZF2001 for Prevention of COVID-19". ClinicalTrials.gov.
 273. ^ Pinghui, Zhuang (20 November 2020). "Fifth Chinese Covid-19 vaccine candidate ready to enter phase 3 trials". South China Morning Post. Retrieved 26 December 2020.
 274. ^ Ying, Teoh Pei (7 December 2020). "MYEG to conduct phase 3 clinical trial for China's Covid-19 vaccine in Msia | New Straits Times". New Straits Times. Retrieved 28 December 2020.
 275. ^ "A Randomized, Blinded, Placebo-controlled Trial to Evaluate the Immunogenicity and Safety of a Recombinant New Coronavirus Vaccine (CHO Cell) With Different Doses and Different Immunization Procedures in Healthy People Aged 18 to 59 Years". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 10 July 2020. NCT04466085. Archived from the original on 28 July 2020. Retrieved 26 August 2020.
 276. ^ "COVID-19". CureVac. Retrieved 21 December 2020.
 277. ^ "COVID-19: A Phase 2b/3, Randomized, Observer-Blinded, Placebo Controlled, Multicenter Clinical Study Evaluating the Efficacy and Safety of Investigational SARS-CoV-2 mRNA Vaccine CVnCoV in Adults 18 Years of Age and Older". EU Clinical Trials Register. 19 November 2020. 2020-003998-22. Retrieved 19 December 2020.
 278. ^ "A Study to Evaluate the Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of Vaccine CVnCoV in Healthy Adults". ClinicalTrials.gov. 26 June 2020. NCT04449276. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 279. ^ "A Dose-Confirmation Study to Evaluate the Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of Vaccine CVnCoV in Healthy Adults". ClinicalTrials.gov. 17 August 2020. NCT04515147. Archived from the original on 23 August 2020. Retrieved 28 August 2020.
 280. ^ "Coronavirus | Zydus Cadila gets DCGI nod to initiate Phase-3 clinical trials for COVID-19 vaccine". The Hindu. 3 January 2021.
 281. ^ "DBT-BIRAC supported indigenously developed DNA Vaccine Candidate by Zydus Cadila, approved for Phase III clinical trials". pib.gov.in. Press Information Bureau. 3 January 2021.
 282. ^ Rawat, Kajal; Kumari, Puja; Saha, Lekha (24 November 2020). "COVID-19 vaccine: A recent update in pipeline vaccines, their design and development strategies". European Journal of Pharmacology. 892: 173751. doi:10.1016/j.ejphar.2020.173751. ISSN 1879-0712. PMC 7685956. PMID 33245898.
 283. ^ Thacker, Teena. "Zydus Cadila to test ZyCoV-D on 30,000 patients in Phase-3 trials". The Economic Times. Retrieved 16 December 2020.
 284. ^ Chander V (14 July 2020). "Canada's Medicago begins human trials of plant-based COVID-19 vaccine". National Post. Reuters. Archived from the original on 1 November 2020. Retrieved 14 July 2020.
 285. ^ Medicago (18 November 2020). "Randomized, Observer-Blind, Placebo-Controlled, Phase 2/3 Study to Assess the Safety, Efficacy, and Immunogenicity of a Recombinant Coronavirus-Like Particle COVID-19 Vaccine in Adults 18 Years of Age or Older". Clinical Trials. Retrieved 26 November 2020.
 286. ^ "As Israel goes vaccine-wild, will the homegrown version lose its shot?". Times of Israel. 29 December 2020. Retrieved 1 January 2021.
 287. ^ "Cuban scientists start second phase of Soberana 02 vaccine". Prensa Latina. 22 December 2020. Retrieved 22 January 2021.
 288. ^ "SOBERANA 02A". Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos. 17 December 2020. Retrieved 22 January 2021.
 289. ^ "SOBERANA 02". Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos. 27 October 2020. Retrieved 22 January 2021.
 290. ^ "Safety and Immunogenicity Study of an Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine for Preventing Against COVID-19". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 2 June 2020. NCT04412538. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 291. ^ "About AnGes – Introduction". AnGes, Inc. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 1 August 2020.
 292. ^ "CTI and Arcturus Therapeutics Announce Initiation of Dosing of COVID-19 STARR™ mRNA Vaccine Candidate, LUNAR-COV19 (ARCT-021) in a Phase 1/2 study". UK BioIndustry Association. 13 August 2020. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 23 August 2020.
 293. ^ "Ascending Dose Study of Investigational SARS-CoV-2 Vaccine ARCT-021 in Healthy Adult Subjects". clinicaltrials.gov. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 23 August 2020.
 294. ^ a b "About Us". Shenzhen Genoimmune Medical Institute. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 1 August 2020.
 295. ^ Ward D, McCormack S (22 May 2020). "Clinical trial to assess the safety of a coronavirus vaccine in healthy men and women". ISRCTN. doi:10.1186/ISRCTN17072692. ISRCTN17072692.
 296. ^ "GRAd-COV2 Vaccine Against COVID-19". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 7 January 2021. NCT04528641.
 297. ^ "ReiThera Announces its GRAd-COV2 COVID-19 Vaccine Candidate is Well Tolerated and Induces Clear Immune Responses in Healthy Subjects Aged 18–55 Years". ReiThera Srl. Yahoo! Finance. 24 November 2020. Retrieved 12 January 2021.
 298. ^ "New ReiThera vaccine safe, response peak at 4 wks". ANSA. 5 January 2021.
 299. ^ "Genexine consortium's Covid-19 vaccine acquires approval for clinical trails in Korea". 11 June 2020. Retrieved 1 August 2020.
 300. ^ "SCB-2019 as COVID-19 Vaccine". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 28 May 2020. NCT04405908. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 301. ^ "Clover Biopharmaceuticals starts Phase I Covid-19 vaccine trial". Clinical Trials Arena. 20 June 2020. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 25 June 2020.
 302. ^ "About Us". Clover Biopharmaceuticals. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 1 August 2020.
 303. ^ "Monovalent Recombinant COVID19 Vaccine (COVAX19)". ClinicalTrials.gov. United States National Library of Medicine. 1 July 2020. NCT04453852. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 14 July 2020.
 304. ^ "Vaxine". Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 1 August 2020.
 305. ^ "A Phase I clinical trial to evaluate the safety, tolerance and preliminary immunogenicity of different doses of a SARS-CoV-2 mRNA vaccine in population aged 18–59 years and 60 years and above". Chinese Clinical Trial Register. 24 June 2020. ChiCTR2000034112. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 6 July 2020.
 306. ^ "Company introduction". Walvax Biotechnology. Archived from the original on 11 October 2020. Retrieved 1 August 2020.
 307. ^ "Indigenous mRNA vaccine candidate supported by DBT gets Drug Controller nod to initiate Human clinical trials". pib.gov.in. Press Information Bureau. Retrieved 13 Januar