หน้านี้ได้รับการปกป้องแบบกึ่งถาวรเนื่องจากเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติหรือเอกสารสำคัญของวิกิพีเดีย

Wikipedia: ตามคำขอ

Wikipedia สารานุกรมเสรี

คำขอการจัดการ

ต้องการความช่วยเหลือ? โปรดไปที่หน้าสำหรับแต่ละคำขอ

อย่าลืมอ่านหลักเกณฑ์ก่อนทำการร้องขอ

ขอให้ลบ

เมื่อต้องการขอลบเอกสารโปรดแนบ{{ request for Delete }} หรือ {{ request for delete of a specific edition }} มาที่เอกสาร การอภิปรายเกี่ยวกับการลบสามารถพบได้ในWikipedia: การอภิปรายการลบ

ถามผู้จัดการ
การจัดการเอกสารร้องขอ
การป้องกัน / เผยแพร่เอกสาร
คำขอจัดการ
ผู้ใช้บล็อก / ยกเลิกผู้ใช้
ขอย้าย
เอกสาร
แอปพลิเคชันอนุญาตผู้ใช้
คำขออื่น ๆ